BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Małopolsce w latach 2000-2007
Analysis of Research and Development Activity in Malopolska in the Years 2000-2007
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 191-201, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Polityka badawczo-rozwojowa, Potencjał innowacyjny
Economic development, R&D policy, Innovation potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nauka i technika mają coraz większe znaczenie w rozwoju gospodarczym krajów i regionów. Analiza stanu nauki i techniki pozwala na wskazanie potencjalnej podaży innowacji w regionie Małopolski. Sfera badawczo-rozwojowa (B+R) jest aktualnie w Polsce mało skomercjalizowana, a podstawowym źródłem finansowania sfery B+R są nadal środki budżetowe. Powoduje to, że zbyt wiele nakładów przeznaczanych jest na prace teoretyczne, a stosunkowo niewiele na prace rozwojowe. Celem niniejszego artykułu jest analiza sfery badawczo-rozwojowej w województwie małopolskim oraz porównanie jednostek, zatrudnienia i nakładów na sferę B+R w Małopolsce z innymi regionami i na tle całej Polski. Metodologia oceny stanu nauki i techniki opiera się na wskaźnikach, które stosowane są przez OECD i które opisują funkcjonowanie sfery badań i rozwoju. Należą do nich dane i wskaźniki statystyczne, edukacyjne i ekonomiczne. (fragment tekstu)

Expanding meaning of science and techniques in economic development induces for analysis of change in area of new knowledge's creation. The article consists of three parts. In the first section the units in research and development activity (R&D) are described. The second part contains the analysis of the employment in R&D activity. The third part reviews the current expenditures on research and development activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bober J., Frączek M., Harańczyk A., Hausner J., Kopyciński P., Kudłacz T., Mamica Ł., Piątkowska M., Zawicki M., Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim, MSAP, Kraków 2008, dostępny pod adresem: http://www.foresight.msap.pl/download/4.1_UEK_Scenariusz_rozwoju.pdf.
 2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 3. Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006; dostępny pod adresem: ttp://www. rsi.org.pl/dane/download/vademekum_1tom_transfer_technologii.pdf.
 4. Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2004.
 5. Nauka i technika w 2007 r., GUS, Warszawa 2009.
 6. Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, red. M. Zawicki, MSAP, Kraków 2006.
 7. Reichel M., Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych, PWSZ, Nowy Sącz 2006.
 8. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2008.
 9. Science and Technology Indicators, OECD, Paris 2001.
 10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
 11. Weresa M. A., Charakterystyka rozwoju nauki i techniki w regionie Mazowsza [w:] Transfer wiedzy z nauki do biznesu: doświadczenia regionu Mazowsze, red. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 12. http://www.cordis.europa.eu/fp7/capacities/ - Komisja Europejska: Cordis, data: 26.06.2009.
 13. http://www.stat.gov.pl/ - Główny Urząd Statystyczny, data: 30.04.2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu