BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Gracjana (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Modele implementacji strategii przedsiębiorstwa
Models of Implementation Strategy
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 225-236, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Implementacja, Strategia przedsiębiorstwa
Strategic management, Implementation, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym zadaniem niniejszego referatu jest przedstawienie występujących w literaturze modeli implementacji strategii. Poprzez model implementacji strategii będziemy rozumieć schemat postępowania odwzorowujący dla celów poznawczych i praktycznych pewien skomplikowany fragment rzeczywistości, w tym przypadku implementację strategii. W celu charakterystyki modeli w sposób uporządkowany wszystkie modele podzielone zostały na trzy grupy i w takiej kolejności zostaną omówione. Wyodrębnione zespoły to:
 • Modele koncentrujące się jedynie na wymienieniu i opisaniu czynników wdrożenia.
 • Modele racjonalnego, sekwencyjnego procesu wdrożenia, odbywające się etapami.
 • Modele, które zwracają uwagę na kontekst oraz proces. (fragment tekstu)


Implementation strategy successfully is difficult task. Managers need models to guide their actions during implementation. This paper provides a review of strategy implementation model frameworks available in strategy literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander L. D., Strategy Implementation: nature of the problem, "International Review of Strategic Management" 1991, Vol. 2, No. 1, John-Wiley&Sons, Chichester/New York.
 2. Cąndido C. J. F., Morris D. S., The implications of service quality gaps for strategy implementation, "Total Quality Management" 2001, Vol.12 , No 7, 8.
 3. Dess G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1993.
 4. Galbraith J., Kazanjian R., Strategy Implementation: Structure Systems and Process, 2nd ed., West Publishing Company, New York, NY1986.
 5. Hrebiniak L., Obstacles to Effective Strategy Implementation, "Organizational Dynamics" 2006, Vol 35, No. 1.
 6. Hrebiniak L., Joyce W., Implementing Strategy, Macmillan, New York, NY 1984.
 7. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wyd. UŁ, Łódź 1990.
 8. Kazmi A., Strategic Management and Business Policy, Tata McGraw- Hill, New Delhi.
 9. Lehner J., Implementierung von Strategien. Konzeption unter Beruck- sichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutlichkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 10. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 11. Noble C. H., The eclectic roots of strategy implementation research, "Journal of Business Research" 1999, Vol 45, No. 2.
 12. Okumus F., A framework to implement strategies in organization, "Management Decision" 2003, Vol. 41, No. 9.
 13. Peters T. J. , Waterman H.P., Phillips J. R., Structure is not organization, "Business Horizons" 1980, June.
 14. Reed R., Buckley M., Strategy in action - techniques for implementing strategy, "Long Range Planning" 1988, Vol. 21, No. 3.
 15. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 16. Stonich P., Implementing Strategy: Making Strategy Happen, Ballinger, Cambridge, MA, 1982.
 17. Urbanowska-Sojkin E., Banaszczyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 18. Wielki Słownik Angielsko - Polski, WN PWN - Oxford, Warszawa 2002.
 19. Yip G. S., Total Global Strategy, Prentice - Hall, London 1992.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu