BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dowgier Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Rola outsourcingu w zmiennym otoczeniu przedsiębiorstwa
A Role of Outsourcing in the Changing Company's Environment
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 246-254, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Outsourcing, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise environment, Outsourcing, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest pokazanie roli, jaką odgrywa proces outsourcingu w przystosowywaniu się przedsiębiorstw do stale zmieniającego się otoczenia. Ukazana została również interakcja, która zachodzi pomiędzy momentem (punktem czasowym) zmian w otoczeniu, a dynamizmem outsourcingu. W części pierwszej wyjaśniono definicję otoczenia przedsiębiorstwa oraz dynamizmu tego otoczenia. Następnie zostało zaprezentowane pojęcie outsourcingu oraz jego rola. W tym kontekście zostały ukazane również potencjalne zalety i wady tego procesu. W kolejnej części podjęto próbę pokazania uelastycznienia struktur przedsiębiorstwa poprzez wprowadzony proces outsourcingu. (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to outline the problem of outsourcing process, coming from strategic change as an answer to constantly developing business environment. In the first part of the article the factors of the organizational environment are presented. Further the author describe the specificity of outsourcing role. In the third part of this article advantages and drawbacks of outsourcing are shown. At the end of the paper the flexibility of company due to outsourcing process is presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Duffy M. N., Outsourcing a plan, " Journal of Accountancy", 191(5), 2001.
 4. Gamble R. H., Inside outsourcing, "Corporate Cashflow", 16(8), 1995.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analizastrategicznaprzedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 6. Kakabadse N., Kakabadse A., Critical review - outsourcing: a paradigm shift, "The Journal of Management Development", vol. 19, No. 8, 2000.
 7. Kremic T., Tukel O. I., Rom W. O., Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors.
 8. Kremic T., Tukel O. I., Rom W.O, Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors, Brandes et al., 1997; Dek- kers, 2000; Klopack, 2000; McIvor, 2000b; Moran, 1997; Old, 1998.
 9. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Warszawa 2005.
 10. Lafferty G. and Roan A., Public sector outsourcing: implications for training and skills, "Employee Relations", vol. 22, No. 1, 2000.
 11. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, 2000.
 12. Mullin R., Managing the outsourced enterprise, "Journal of Business Strategy", 17(4), 1996.
 13. Nawrocki R., Outsourcing w Polsce w 2006. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań - Raport of the Conference Board Europe , 2006.
 14. Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, 2001.
 15. Porter M. E., Strategia konkurencji, MT Biznes, 2006.
 16. C. Prahalad and G. Hamel, 1990; Quinn et al., 1990a, b.
 17. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776, tom I, 1954.
 18. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 19. Trocki M., Outsourcing funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa i Logistyka", Warszawa nr 2/2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu