BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Perspektywy i uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług dla sił zbrojnych w Polsce
Prospects and Determinants of the Military Outsourcing Development in Poland
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 255-264, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Wojsko, Rynek usług
Outsourcing, Army, Services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy możliwości i uwarunkowań rozwoju w Polsce rynku usług dla sił zbrojnych oraz opracowanie wstępnej koncepcji przeprowadzenia badań empirycznych w tym obszarze. W prowadzonych rozważaniach zostaną uwzględnione dwie perspektywy: klienta (resortu obrony narodowej) oraz potencjalnych dostawców (przedsiębiorstw zainteresowanych wejściem na ten rynek). Analizy oraz ewentualne dalsze badania będą prowadzone głównie z punktu widzenia nauk ekonomicznych i zarządzania, aczkolwiek ze względu na interdyscyplinarność tematu nie mogą zostać pominięte inne aspekty, dotyczące wdrażania koncepcji outsourcingu przez siły zbrojne, w tym zwłaszcza uwarunkowania polityczno-militarne. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to identify and analyze prospects and determinants of military outsourcing development in Poland. The article discusses forces driving the growth of this industry worldwide as well as the U.S. and other NATO countries experiences in that field. The attention is focused on the economic issues but some political, legal and military are taken into consideration, too. The main part of the paper is devoted to emerging military outsourcing market in Poland, its areas and prospects for the future. The article takes into consideration two different perspectives: one of the government and armed forces as buyer and the other of private companies providing their services for military sector as suppliers. Finally the paper presents the outline of further empirical research within this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brylonek M., PKW w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, "Przegląd Logistyczny" 2008, nr 4, s. 4 - 10.
 2. Ciślak J., Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w praktyce, "Nowa Technika Wojskowa" 2009, nr 3, s. 26 - 28.
 3. Decyzja nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. Urz. MON 2008, nr 14, poz. 175.
 4. Holmqvist C., Private Security Companies. The Case for Regulation, SI- PRI Policy Paper no. 9, Stockholm 2005.
 5. Kępczyński A., Wyzwania logistyczne operacji w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, "Przegląd Logistyczny" 2008, nr 4, s. 11 - 16.
 6. Koncepcja wdrażania w resorcie Obrony Narodowej systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2009 (załącznik do decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 318/MON z dnia 3 lipca 2008 r.).
 7. Lis A., Przekształcenia własnościowe w polskim przemyśle obronnym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1, s. 49 - 57.
 8. Lis A, Przemysł obronny - zakres i ogólna charakterystyka, "Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Bydgoszczy" 2007, nr 1, s. 38 - 58.
 9. Łukaszewicz P., Samo się nie zrobi, "Polska Zbrojna" 2008, nr 48, s. 7 - 11.
 10. Markusen A. R., The Case Against Privatizing National Security, "Governance" 2003, Vol. 16, No. 4, s. 471 - 501.
 11. Pan E., Iraq: Military Outsourcing, 20.05.2004, http://www.cfr.org/publi- cation/7667/.
 12. Perlo-Freeman S., Skons E., The Private Military Services Industry, "SI- PRI Insights on Peace and Security" 2008, nr 1.
 13. Płończak M., Dębski D., Outsourcing - potrzeba czy konieczność, "Przegląd Logistyczny" 2008, nr 1, s. 17 - 20.
 14. Singer P.W., Corporate Warriors: The Rise of Privatized Military Industry, Cornell University Press, New York 2003.
 15. Skarżyński M., Outsourcing militarny, "Bellona" 2008, nr 1, s. 168 - 174.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu