BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyszka Adrian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Podejście konfiguracyjne w realizacji strategii restrukturyzacji z wykorzystaniem outplacementu
A Configurational Approach to Restructuring Strategy Using Outplacement
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 275-294, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Zwolnienia monitorowane, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Restructuring, Outplacement, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W polskiej literaturze przedmiotu istnieje przekonanie o pewnych charakterystycznych kierunkach zmian restrukturyzacyjnych, których wynikiem będzie ukierunkowanie na naprawę przedsiębiorstwa lub jego rozwój. Również podziały prezentowane przez innych polskich autorów wskazują na dwubiegunowość zmian zarówno kompleksowych, jak i w samym obszarze zasobów ludzkich. Analizując zagraniczną literaturę przedmiotu potwierdza się dualny charakter postrzegania działań organizacyjnych. Efektem takiego dualnego podejścia są wstępne zmiany naprawcze, mające często charakter reaktywny, w których wyniku następowały redukcje zatrudnienia i zwolnienia pracowników oraz następujące po nich zmiany rozwojowe, mające charakter proaktywny, ukierunkowane na szersze przemiany sposobu działania. Z drugiej strony w okresie transformacji zdarzało się, że strategie te były dobierane inaczej lub miały charakter hybrydowy (łączono restrukturyzację naprawczą z działaniami rozwojowymi w zakresie zasobów ludzkich), co również było związane z potrzebą szybkiej przemiany w kierunku wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie zmiany "reguł gry na rynku". Powyższe badania wskazują nie tylko na konieczność dopasowania wertykalnego strategii zmian, na przykład dotyczących restrukturyzacji ogólnej (cały program) i w obszarze zasobów ludzkich, ale również horyzontalnego, wewnątrz danego obszaru, tj. pomiędzy strategią restrukturyzacji zasobów ludzkich (ZL) a strategią zwalniania i wspierania odchodzących pracowników w ramach outplacement. Literatura przedmiotu wskazuje na pozytywne efekty poszukiwania dopasowania wertykalnego lub/i horyzontalnego. Wśród tychże efektów wskazuje się ogólną poprawę efektywności działania firmy. Ciekawe są również badania określające wpływ "wiązek" strategii, zwłaszcza w obszarze oddziaływania strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), na ogólną konkurencyjność przedsiębiorstwa, prowadzącą do poprawy jego wyników w ramach zrównoważonej przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

Configurational theory can significantly enhance understanding of an organisational strategy when introducing restructuring changes. Despite this, there have been limited efforts to examine the value (effectiveness) and the utility of configurational approach as a method for researching restructuring changes, especially in the field of SHRM (Strategic Human Resource Management) and outplacement. This paper introduces a strategic management framework based on configurational theory. There is a suggestion that some configurations of HR strategies are better than others. Focusing on this assumption, the research provides a configurational model used as a framework for data gathering. The results of a study provided relatively strong support for a few configurational perspectives. The configurational results suggest that some configurations of restructuring and HR strategies are better than others and they are linked to change effectiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewerton P., Millward L., Organizational Research Methods. A Guide for Students and Researchers, London: Sage Publications, 2001.
 2. Brewster Ch., The Configurational Approach to Linking Strategic Human Resource Management Bundles with Performance: Myth or Reality?, "Management Revue", Jan 1 2005.
 3. Broderick R. F., Issues In Civilian Outplacement Strategies, Proceedings of a Workshop, National Academy Press, Washington, D.C., 1996.
 4. Delery J. E., Doty D. H., Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance Predictions, "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39, No. 4, 802-835.
 5. Dess G., Newport S., Rasheed A., Configuration research in strategic management - Key issues, and suggestions, "Journal of Management" 1993, Vol. 19, No. 4, 775-795.
 6. Doty D. H., Glick W. H., Huber G. P., Fit, Equifinality, and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories, "Academy of Management Journal" 1993, Vol. 36, No. 6, 1196-1250.
 7. Freeman S., The Gestalt of Organizational Downsizing: Downsizing Strategies as Packages of Change, "Human Relations", Vol.52, No.12, 1999, 1505-1541.
 8. Haus B., Osbert-Pociecha G., Jagoda H., Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa 1996.
 9. Ichniowski C., Shaw K., Prennushi G., The effects of human resource management practices on productivity: A study of steel finishing lines, "American Economic Review" 1997, 87: 291-312.
 10. Ingram M., Pyszka A., Zwalnianie i odejścia pracowników [w:] System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, red. Bieniok H., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 11. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 12. Marchington M., Grugulis I., Best Practice human resource management: perfect opportunity or dangerous illusion?, "International Journal of Human Resource Management" 2000, 11: 1104-1124.
 13. Meyer J. L., Shadle C. C., The Changing Outplacement Process, Quorum Books, London 1994.
 14. Meyer K. E., Lieb-Dóczy, Post-Acquisition Restructuring as Evolutionary Process, "Journal of Management Studies" 2003, 40, 2.
 15. Miller D., Organizational configurations: Cohesion, change, and prediction, "Human Relations" 1990, Vol. 43, No. 8, s. 771-789.
 16. Mintzberg H., The structuring of organizations, Englewood Cliffs, Prentice Hail, 1979.
 17. Mroczkowski T., Wermus M., Clarke L. D., Employment Restructuring in Polish Companies during Economic Transition: Some Comparisons with Western Experience, "Journal for East European Management Studies", Chemnitz 2005, Vol. 10, Iss. 1.
 18. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 19. Pyszka A., Outplacement jako forma innowacji zarządczych w obszarze zwolnień pracowniczych [w:]. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. Bieniok H., Kraśnicka T., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 20. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi - organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002.
 21. Sauer M., Outplacement-Beratung, GABLER, Wiesbaden 1991.
 22. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu