BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepielowska-Sroka Małgorzata (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Controlling wartości przedsiębiorstwa
Controlling of Enterprise Value
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 313-232, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Wartość przedsiębiorstwa, Tworzenie wartości
Controlling, Enterprise value, Value creation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój. Jednak, aby przetrwać na rynku w okresie recesji i rozwijać się w sprzyjających warunkach rynkowych, przedsiębiorstwa muszą generować zyski. Nie jest to jedyny warunek tak postawionego celu. Istotna jest również stabilność finansowa oraz równowaga społeczna. Dla realizacji tak postawionych krótko- i długookresowych celów przedsiębiorstwa wykorzystują controlling. Controlling jest uznawany za jedną z dynamicznych i elastycznych metod zarządzania, stanowiącą kompleksową metodę sterowania działalnością przedsiębiorstwa. Pozwala on na wcześniejsze wykrywanie, a tym samym eliminowanie lub ograniczanie odchyleń od wielkości zaplanowanych, decydujących o realizacji celów przedsiębiorstwa, czyli:
 • utrzymaniu płynności w krótkim okresie,
 • wzroście wartości przedsiębiorstwa w długim okresie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji, które powinny być oceniane poprzez kryterium tworzenia wartości dla właścicieli. Odpowiednio zaprojektowany system controllingu pozwala zatem na kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, optymalizację formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, przybierających postać:
 • zysku w krótkim okresie: controlling operacyjny - sterowanie zyskiem, który wiąże się z eliminowaniem trudności związanych z osiągnięciem zysku,
 • rozwoju przedsiębiorstwa, maksymalizacji jego wartości: controlling strategiczny, którego celem jest stworzenie warunków do zapewnienia przedsiębiorstwu przetrwania i rozwoju w długim przedziale czasowym.
W artykule przedstawiono controlling jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Controlling is considered by many managers a logical and coherent answer for processes taking place inside the enterprise, as well as economic environment. The paper presents scope and design of value controlling organization in an enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Herman A., Szablewski A.(red.), Poltext 1999.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 3. Jędralska K., Woźniak - Sobczyk B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice 2000.
 4. Kąpa-Kejna K., Rola doskonalenia procesów we wzroście wartości przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Duraj J. (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 5. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kowalska K. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 6. Marciniak S., Controlling. Teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2008.
 7. Nogalski B., Bors K., Zarządzanie przez wartość, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 4.
 8. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Nowak E. (red.), PWE, Warszawa 2004.
 9. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, Nowak E. (red.), ODDK, Gdańsk 2003.
 10. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Sierpińska M. (red.), Vizja Press & IT, Warszawa 2006.
 12. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik dla menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 13. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Katowice 2001.
 14. Wechsler J., Strategisches Controlling-die Weiterentwicklung der Strategischen Planung, "Controller Magazyn" 1993, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu