BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanienko Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wpływ fazy rozwoju projektu innowacyjnego na możliwość wyboru źródła finansowania przedsiębiorstw przemysłowych
The Influence of Development Innovative Project Phase on Possibility of Choice Industrial Enterprises Financial Source
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 324-333, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Źródła finansowania, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovative Projects, Source of financing, Industrial enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie istniejących barier, mających wpływ na dostępność kapitału w różnych fazach rozwoju projektu innowacyjnego oraz ich związku z możliwością pozyskania dostępnych na rynku kapitałów. Teza artykułu zakłada, iż przedsiębiorstwa działające na rynku polskim mają niewystarczającą ofertę kapitału finansującego projekty innowacyjne ze względu na specyfikę oraz związane z nią zwiększone ryzyko. Okres badań obejmuje lata 2004-2007, a zastosowana metoda badawcza to analiza porównawcza. (fragment tekstu)

The stages of development innovative project determine the possibility of use the definite form of funding. In initial phase his realization come in game the phase of sowing first of all own centers as well as own resources and loan. However, they are limited sources and the same it does not is sufficient on realization of whole project. Therefore also in the second phase - start have essential meaning the ovule funds of capital risk. The funding innovation with a bank innovation credit, venture capital or mezzanine requires stage their the considerable advantage - phase of expansion, and the gain over from market of valuable papers the investment capital is equivalent with fourth phase of development of project that is the phase of durable growth. Beyond this on different stages of activity of enterprise in frames of realization innovative project accessible the public centers are, which in Poland make up the main driving strength of funding the innovation and what it for this goes determine the raising process of innovations level of Polish economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kozek W., Mielczarek P., Raport z badań: Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 2. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, wydanie I, tom II, DjaF, Warszawa 2006.
 3. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 4. Pełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Warszawa 2007.
 5. Red. Wawrzyńczak-Jędryka B., Wiśniewski J., Meritum, Podatki 2009, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 6. Tamowicz P., Business Angels. Pomocna dłoń kapitału, PARP, Gdańsk 2007.
 7. Raport z badań: Kondycja Małych i Średnich Przedsiębiorstw u progu 2003, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, 13 lutego 2003.
 8. Statystyki innowacji, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, GUS, Warszawa 2006, 2009.
 9. Narodowy Bank Polski, Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza NBP, maj 2005, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1484 z późn. zm.
 13. EVCA 2006 Yearbook, Poland
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu