BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanat Leszek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Potkański Tomasz (Collegium Civitas in Warsaw, Poland)
Tytuł
Effective Leadership as one of the Pillars of Development of Knowledge - Based Economy
Źródło
Intercathedra, 2010, nr 26, s. 182 - 185, tab.,rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Zarządzanie, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał ludzki
Leadership, Management, Knowledge-based economy, Human capital
Abstrakt
Modern economy increasingly depends on effective knowledge management - i.e. acquiring, generating, distributing and applying of knowledge in modern societies and organizations. In such circumstances more and more visible becomes a crisis of real leadership, or even, quite often, lack of leadership. We often observe how formal leaders of different kind, so important until recently, are rapidly losing their position - they continue to be "rulers" but are no longer "leaders". The main objective of the "leadership" becomes building relations among members of the organization rather than competing for power. Such reinterpretation of modern management paradigm becomes a necessary pillar of development of modern knowledge-based economy(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bliźniuk G., Nowak J.S. (red): Społeczeństwo informacyjne 2005. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice, 2005.
 2. Burns J. MacGregor: Władza przywódcza, In: Władza i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1994.
 3. Dilts R., DeLozier J.: Encyclopedia of Systemic Neuro-Linquistic Programming and NLP New Coding. USA: NLP University Press, 2000, p. 592.
 4. Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne, WN PWN, Warszawa, 1999.
 5. Feder B. (red.). 2002: Przywództwo oparte na wiedzy. Seria: Asystent Personalny. ABC, Warszawa, 2002.
 6. Handy Ch.: Głód ducha. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 1999.
 7. Heilbroner R.L.: Wielcy ekonomiści. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993, p.10.
 8. House R.J. : A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness. Administrative Science Quarterly, September 1971, no. 5, p. 189-207.
 9. Kerr S., Jermier J. M.: Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement. Organizational Behavior and Human Performance", Dec. 1978, p. 375-403.
 10. Lambert T.: Problemy zarzadzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1999, p. 131.
 11. Leadership. (2010): In Merriam-Webster Online Dictionary. Retrieved September 1, 2010. In: http://www.merriamwebster. com/dictionary/leadership.
 12. Northouse P.: Leadership theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2007, p. 10.
 13. OECD: The Knowledge-based Economy, Paris 1996.
 14. Piech K.: Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. E-mentor 4 (6), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, X/2004, p. 35.
 15. Schein E. H.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Washington, London, 1985, p. 209-243.
 16. Senge P. M.: Piata dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1998, p. 331.
 17. Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. Business Press, Warszawa, 1998.
 18. D. Tapscott D., Williams A.D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 19. Wildavsky A.: Kulturowa teoria przywództwa. In: Władza i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1994, p. 274-287
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu