BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rauba Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Services of Surface Water Ecosystems in Relations to Water Usage for Irrigation of Agricultural Land
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 4 (63), s. 143-155, rys., tab.,bibliogr. 23 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Nawadnianie
Agriculture, Irrigation
Uwagi
Klasyfikacja : JEL: K23, K32, K40
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Parlament Europejski
European Union (EU), European Parliament
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
One of the areas using the supply function of surface water ecosystems is agriculture. In the case of a lack of a sufficient amount of water for plants, it is necessary to supplement this amount through irrigation of agricultural land i.e. using the ecosystem service - water collection. The aim of this article is to determine the surface water ecosystem services connected to water collection for irrigation of agricultural land in the area of Podlaskie voivodship and to present a method for estimating the requirements for such services as a tool for water management within municipalities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aylward B., Bandyopadhyay J., Belausteguigotia, J.-C. (2005), Freshwater ecosystem services, in: K. Chopra et al. (eds) Ecosystems and Human Well-being: Policy Responses, Volume 3. Findings of the Responses Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment, Washington, DC, p. 213-256
 2. Borówczak F. (2009), Nawadnianie roślin uprawnych, "Materiały konferencyjne Złoty Kłos 2009", Łosiów, 16.12.2009
 3. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy
 4. Dzieżyc J. (1989), Potrzeby wodne roślin uprawnych, Warszawa
 5. Ecosystems and Human Well-being: Policy Responses, Chapter 7: Freshwater Ecosystem Services, http://www.unep.org/maweb/documents/document.312.aspx.pdf [10-09-2016]
 6. http://ec.europa.eu/agriculture/envir/water/index_en.htm [18-09-2016]
 7. http://legislacja.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument 227406.pdf [30-06-2016]
 8. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/tables/WorldData-Withdrawal_eng.pdf [15-09-2016]
 9. IPCC (2007) Contribution of working group III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge
 10. MEA (2005), Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, Vol. 1. Findings of the Condition and Trends. Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment, Washington, Covelo, London, p. 917
 11. Mendelsohn R., Olmstead S. (2009), The economic valuation of environmental amenities and disamenities: methods and applications, "Annual Review of Environment and Resources" Vol. 34, p. 325-347
 12. Mioduszewski W. (2008), Kilka uwag dotyczących gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" Vol. 4, p. 193-198
 13. Mioduszewski W., Szymczak T., Kowalewski Z. (2011), Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa w służbie rolnictwa, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" Vol. 11, No. 1(33), p. 183
 14. Molden D. (ed.), Water for food, water for life. London 2007, UK: Earthscan by A. G. Power Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies, http://rstb. royalsocietypublishing.org [11-09-2016]
 15. Polasky S. (2008), What's nature done for you lately: measuring the value of ecosystem services, "Choices: The Magazine of Food, Farm, and Resource" Issues 23, p. 42-46
 16. Program nawodnień rolniczych województwa podlaskiego na lata 2007 - 2013 (2008), Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Białymstoku
 17. Rijsberman F.R. (2006), Water scarcity: Fact or fiction, "Agricultural Water Management" Vol. 80, No. 1-3, p. 5-22
 18. Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, Warszawa
 19. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. (2009), Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę, Współczesne wyzwania kształtowania środowiska i gospodarowania wodą w obszarach wiejskich, SGGW 16-17.11.2009
 20. Prawo wodne (2001), Dz.U. nr 115 poz. 1229 z późn. zm.
 21. Prawo ochrony środowiska (2001), Dz.U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.
 22. Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought (2009), EEA Report No 2/2009, EEA, Copenhagen
 23. Żarski J. et al. (2013), Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej, Middle Pomeranian scientific society of the environment protection, "Annual Set The Environment Protection" Vol. 15, p. 2195-2196
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu