BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeboda Halina (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego
Social Control Development of Scientific and Technological Information Society
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 277-284, tab., rys., bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Technika, Technologia
Development, Technology, Technology
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Między techniką i technologią, a systemem społeczno-ekonomicznym, politycznym czy bezpieczeństwa zachodzi ścisła relacja, przynosząc skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Artykuł poświęcono identyfikacji podobieństw i różnic modeli oceniających i wartościujących stosowanych w badaniu techniki i technologii. Zaprezentowano porównanie pomiędzy klasycznym i partycypacyjnym modelem TA(abstrakt oryginalny)

Between technique and technology, and the system of socio-economic, political and security, there is a close relationship, bringing the effects of both positive and negative. Article devoted to identifying similarities and differences models ocenowych and evaluative techniques used in research and technology. They presented a comparison between classical and participatory model TA(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijker, W.E., Hughes, T.P., Trevor, J. (red.) (1987). Bijker, W.E., Law, J. (1992). Shaping technology/ building society: Studies in sociotechnical change. MIT Press.
 2. Bucchi, M., Neresini, F. (2008). Science and Public Participation. [W:] J.E. Hackett, http://eptanetwork.org.
 3. Kazimierczak, J. Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii ("Technology Assessment"). Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk_pdf_2013/p011.pdf.
 4. O. Amsterdamska, M. Lynch, J. Wajcman (red.), Handbook of Science and Technology Studies (s. 449-473). Cambridge, Mass.: MIT Press.
 5. Pinch, T.J., Bijker, W.E. (1984). The social construction of facts and artifacts. Social Studies of Science, 14 (3).
 6. Rip, A., Schot, J., Misa, J.T. (1995). Managing Technology in Society. The Approach of Constructive Technology Assessment. London, New York: Pinter Publishers.
 7. Sclove, R. (2010). Reinventing Technology Assessment: A 21st Century Model. Washington, DC: Science and Technology Innovation Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, April.
 8. Sienkiewicz, P. Świeboda, H., i in. (2013). Analiza porównawcza metod i technik analizy i oceny szans i zagrożeń, wyzwań i ryzyka z punktu widzenia kryteriów użyteczności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 9. Stankiewicz, P. (2015). Klasyczna i partycypacyjna ocena technologii. Studia BAS, 3 (43), s. 39.
 10. The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology. Cambridge: MA:MIT Press.
 11. Zacher, L. (red.) (1984). Polska 2000. Społeczne wartościowanie techniki (wybrane zagadnienia), nr 2 (s. 9-10). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu