BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wassilew Aleksander Z. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT
Some Efects of the Attention Deficiency and Overusing the ICT
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 295-303, bibl.30 poz.
Słowa kluczowe
Internet
Internet
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I120 , I310
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba uporządkowania i zarysowania mapy problemów, powstających wskutek nieumiarkowanego korzystania z ICT oraz konsumowania nieograniczonych treści medialnych w sieci. Nadmierne zaangażowanie uwagi i czas spędzony w przestrzeni wirtualnej zmieniają styl życia, jak i kulturę.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to organize and outline a map of the problems, which are a result of overuse of ICT and unlimited consumption of media content on the Web. The excessive involvement of attention and time spent in the virtual space are changing lifestyle and culture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, C. (2011). Za darmo. Kraków: Znak.
 2. Barber, B.M., Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. The Journal of Finance, 55 (2), 773-806. Pobrano z: http://www.traderslaboratory.com/forums/attachments/30/26024-what-newtrader- needs-know-about-individual_investor_performance_final.pdf (3.01.2017).
 3. Bradberry, T. (2017). Multitasking Damages Your Brain and Your Career, New Studies Suggest. Pobrano z: http://www.talentsmart.com/articles/Multitasking-Damages-Your-Brain-and- Your-Career,-New-Studies-Suggest-2102500909-p-1.html (1.01.2017).
 4. Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
 5. Chabris, C., Simons, D. (2011). Niewidzialny goryl. Dlaczego intuicja nas zwodzi? Warszawa: MT Biznes.
 6. Devenport, T. H., Beck, J.C. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Business School Press.
 7. Edelman, J. (2014). Choicemaking and the Interface. Pobrano z: http://nxhx.org/Choicemaking/ (4.01.2017).
 8. Eriksen, T.H. (2003). Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji. Warszawa: PIW.
 9. Founier, L. (2014). Towards a Zero Marginal Cost Economy. Pobrano z: http://arxiv.org/pdf/ 1405.2051.pdf (8.01.2016).
 10. Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Warszawa: PIW.
 11. Gergen, K.J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Gleick, J. (2003). Szybciej. Przyspieszenie prawie wszystkiego. Poznań: Zysk i S-ka.
 13. Goldhaber, M.H. (1997), The Attention Economy and the Net. First Monday, 2 (4). Pobrano z: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/519/440 (20.12.2016).
 14. Harris, T. (2015). Pobrano z: http://www.tristanharris.com/tag/time-well-spent/ (23.12.2016).
 15. Harris, T. (2016). How Technology Hijacks People's Minds - from a Magician and Google's Design Ethicist. Pobrano z: http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technologyhijacks- peoples-minds-from-a-magician-and-googles-design-ethicist/ (23.12.2016).
 16. Holmen, M. (2016). Stop Wasting Time in the Attention Economy. Pobrano z: http://www.digital bookworld.com/2016/stop-wasting-time-in-the-attention-economy/ (22.12.2016).
 17. Keen, A. (2015). The Internet is not the answer. Atlantic Books Ltd.
 18. Kim, H. (2013). Exercise rehabilitation for smartphone addiction. Pobrano z: http://ejer. org/journal/view.php?viewtype=cited&number=2013600081 (21.12.2016).
 19. Kim, L. (2015). Multitasking is killing your brain. Pobrano z: http://www.inc.com/larry-kim/whymulti- tasking-is-killing-your-brain.html (1.01.2017).
 20. Loreau, D. (2011). Sztuka prostoty. Warszawa: Czarna Owca.
 21. MacMaster, K. (2016). The Attention Economy: Why Marketers Are Killing, Not Capturing, Attention. Pobrano z: https://www.vidyard.com/blog/attention-economy-marketerskilling- not-capturing-attention/ (24.12.2016).
 22. Postman, N. (1995). Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: Muza SA.
 23. Schwartz, B. (2013). Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Simon, H. (1971). Designing Organizations for an Information - Rich World. [W:] M. Greenberger (red.), Computers, Communication, and the Public Interest. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
 25. Sławska, M., Sławski, M. (2015). Cyfrowe media-szansa czy ślepa uliczka edukacji? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17 (43/2).
 26. Szpunar, M. (2015). Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe. Pobrano z: http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2015/2015_70_10.pdf (1.01.2017).
 27. Thaler, R.H., Tversky, A., Kahneman, D., Schwartz, A. (1997). The effect of myopia and loss aversion on risk taking: An experimental test. The Quarterly Journal of Economics, 647-661. Pobrano z: https://faculty.chicagobooth.edu/Richard.Thaler/research/ pdf/TheEffectofMy opiaandLossAversiononRiskTakingAnExperimentalTest.pdf (2.01.2017).
 28. The Guardian. Pobrano z: https://www.theguardian.com/money/2016/dec/31/french-workers-winlegal- right-to-avoid-checking-work-email-out-of-hours (31.12.2016).
 29. Wassilew, A.Z. (2016). Cena a wartość w gospodarce cyfrowej - wybrane problemy. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 167-175.
 30. Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu