BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniakowski Mariusz (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Marketingu)
Tytuł
Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
Social Media in Communication of Mobile Operators
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 315-324, tab., bibl.19 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe
Marketing communication, Social media
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny marketing wymaga od przedsiębiorstw skutecznej komunikacji zarówno z klientami obecnymi, jak i potencjalnymi. Jest to szczególnie istotne w branżach wysoce konkurencyjnych, jak telekomunikacyjna. Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji marketingowej stały się obecnie media społecznościowe, które dają wiele możliwości prowadzenia dialogu z otoczeniem. W niniejszym artykule przedstawiono zarys polskiego rynku operatorów komórkowych, zdefiniowano media społecznościowe oraz zaprezentowano wyniki badań własnych autora na temat wykorzystania mediów społecznościowych przez sieci komórkowe w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Modern marketing requires companies to communicate effectively with both existing customers and potential. This is particularly important in the highly competitive sectors, such as telecommunications. One of the basic instruments of marketing communication have now become social media, which offer many opportunities for dialogue with the environment. This article outlines the Polish market of mobile operators, defined social media and presents the results of research on the authorśnwn. usage of social media by mobile operators in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec, T. (2016). 15 sposobów na wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie. Pobrane z: http://czaplicka.eu/15-sposobow-na-wykorzystanie-mediow-spolecznosciowychw- biznesie/ (17.08.2016).
 2. Czech, M. (2017). Media społecznościowe w biznesie. Pobrane z: http://marketing ibiznes. pl/social-media/media-spolecznosciowe-w-biznesie (12.01.2017).
 3. Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 4. Jędrych, E. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w organizacjach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 6 (44), 120.
 5. Kaplan, M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 1 (53), 59-68.
 6. Kaznowski, D. (2016). Social media - społeczny wymiar internetu. [W:] J. Krolewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 89). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kotler, Ph., Kartajaga, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
 8. Martyniuk, D., Jar, K., Suszek, E. (2016). Biznes społecznościowy - nowa era w komunikacji biznesowej. Warszawa: Deloitte.
 9. Piotrowska, M. (2015). Marketing w erze 3.0. Marketer+, 5-8, 6-8.
 10. Podlaski, A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Gliwice: Helion.
 11. Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce (2016). Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 12. Prawo Telekomunikacyjne. Dz.U. z 2016 r,. poz. 1489, 1579, 1823.
 13. Sieci komórkowe w Polsce. Pobrane z: http://super-sim.pl/sieci-komorkowe-w-Polsce (26.01.2017).
 14. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku (2016). Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 15. Rheingold, H. (1993). The virtual community. Homesteading on the electronic frontier. Addison- Wesley, Reading MA.
 16. Social media w biznesie. Pobrane z: http://www.forbes.pl/jak-wykorzystywac-social-media-wbiznesie, artykuly,178472,1,1.html (15.09.2015).
 17. Woźniakowski, M. (2015). Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej największych polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 6, 19.
 18. Woźniakowski, M. (2016). Marketing społecznościowy w polskich przedsiębiorstwach. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 19. www.uke.gov.pl (1.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu