BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Organizacji i Zarządzania)
Tytuł
Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
Factual Support in the Field of Management in Support Program for Young Entrepreneurs
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 361-370, rys., bibl.19 poz.
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe
Financial support
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule odnosząc się do współczesnych trendów zarządzania oraz badań autora, wskazano znaczenie wsparcia merytorycznego w programach pomocy ukierunkowanych na młodych przedsiębiorców. Zasugerowano, że powinno ono dotyczyć m.in. takich zagadnień jak organizacje sieciowe, wirtualne czy model biznesu.(abstrakt oryginalny)

The article presents a vital role of institutional support for young entrepreneurs to give them the opportunity to obtain factual knowledge in such contemporary business concepts as network organisations, virtual organisations and business models. The discussion is based on trends in business as well as on the survey run by the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kreatywnych. [W:] J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (red.), Przemysł kreatywny Ekonomia na styku kultury i biznesu (s. 89). Zielona Góra: MajUS s.c.
 2. Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 23-31.
 3. Czaplewski, M. (2016a). E-commerce in Poland and Denmark - comparative analysis and development trends. The Business & Management Review, 7 (5), 399-403.
 4. Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 674-681.
 5. Dziembek, D. (2010). Poziomy informatyzacji organizacji wirtualnej. [W:] L. Kiełtyka, R. Kucęba, W. Jędrzejczyk (red.), IT w organizacjach gospodarczych. Wybrane zagadnienia (s. 79-89). Toruń: TNOIK.
 6. Jabłoński, A. (2014). Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, 22-23.
 7. Kotylak S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe US, nr 544, Szczecin.
 8. Kuczera, K. (2014a). Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę elastyczności firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 351-359.
 9. Kuczera, K. (2014b). Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5, 5-20.
 10. Kuczera, K. (2016). Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu - wnioski z badań. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 299- 308.
 11. Mastalerz, M.W. (2016). Zwinne podejście do zarządzania wirtualnym zespołem projektowym. [W:] Frączkowski K., Mastalerz M. W. i in., (red.), Zarządzanie zespołami projektowymi (s. 6-27). Warszawa: Texter.
 12. Niemczyk, J. (2006). Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 24.
 13. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion.
 14. Pluta, A. (2015). Organizacja działająca pod presją czasu - szanse i zagrożenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (4), 263-275.
 15. Swacha, J. (2016). Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora technologii informacyjnych na tle europejskich liderów. Przegląd Organizacji, 1, 37-44.
 16. Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2015. Warszawa: PARP, s. 10.
 17. Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (2011). Szczecin: Urząd Miejski, s. 12.
 18. ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database (10.01.2017).
 19. Karta Młodego Przedsiębiorcy, kmp.nysa.pl/opis-programu (10.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu