BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oniszczuk Dorota (Urząd Komunikacji Elektronicznej), Rafalski Marcin (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
E-administration in Poland - How Far is it To Reach The Level of UE
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 385-396, rys., tab., bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Internet, Zarządzanie
e-government, Internet, Management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O, O3, 038
streszcz., summ.
Abstrakt
Elektroniczna administracja wspiera procesy administracyjne, podnosi jakość usług i efektywność wewnętrzną sektora publicznego. Badania poświęcone e-usługom udostępnianym przez administrację publiczną pokazują, że Polacy rzadziej niż obywatele pozostałych państw Unii Europejskiej wykorzystują kanały cyfrowe do prywatnych kontaktów z e-administracją. Ważnym instrumentem efektywnego zarządzania w UKE jest szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wdrożenie planowanych rozwiązań oraz osiągnięcie założonych wartości ich realizacji powinno sprawić, że liczba klientów korzystających z elektronicznych usług udostępnianych przez urząd będzie bliska średniej wartości krajów UE i wyższa niż średnie wykorzystanie internetu do załatwienia spraw w ramach administracji w Polsce.(abstrakt oryginalny)

E-government supports administration processes, improves the quality of services and the internal efficiency of the public sector. Research on e-services provided by the public administration reveals that Poles tend to use less frequently digital channels for private contacts with e-government. A wide usage of modern information and communication technologies is an important instrument for effective management in UKE. The implementation of planned solutions and the achievement of targeted KPI's should drive the number of customers using electronic services provided by the Office close to average values in EU countries and make it higher than the average use of Internet in dealing with administration matters in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza danych Eurostatu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
  2. European Parliament. eGovernment, Using technology to improve public services and democratic participation. September 2015.
  3. Raport: E-administracja w oczach internautów (lipiec 2016). Ministerstwo Cyfryzacji, PBS.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. GUS.
  5. Studium Wykonalności Projektu "Budowa Platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej". Urząd Komunikacji Elektronicznej.
  6. Śledziewska, K., Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Warszawa: Digital Economy Lab UW.
  7. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego (2016). Warszawa: NIK.
  8. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu