BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
Observation of the use of Digital and Traditional Information Sources in Classes by Students
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 397-405, tab., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Technologie teleinformatyczne, Internet, Innowacje
Information society, Information and communication technologies, Internet, Innovations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji wykorzystania różnych nośników informacji przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń na zajęciach na uczelni wyższej. Obserwacje porównano z wynikami badań aukietowych nad ogólnymi preferencjami uczestników odnośnie do form dostępu do informacji. Badanie potwierdziło preferowanie przez studentów form elektronicznych, jednocześnie wykazało brak umiejętności oceny jakości informacji dostępnych w internecie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of observations of the use of different media by students during university laboratory course. The observations results were compared with survey results on general preferences of the students regarding the forms of access to information. The study confirmed the preference of electronic forms, at the same time it showed an absence of ability to assess the quality of information available on the Internet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dahlstrom, E., Jacqueline, B. (2014). ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology. Research report. Louisville: EDUCAUSE.
  2. Laurillard, D. (2013). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies. London: Routledge.
  3. Polak, P. (2013). Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 32. Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 297-309.
  4. Polak, P. (2015a). Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów - badanie międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 739-747.
  5. Polak, P. (2015b). Introduction to Business Information Systems. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  6. Polak, P. (2016). Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 103-111.
  7. SGH (2016). Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  8. Venkatesh, V., Rabah, J., Fusaro, M., Couture, A., Varela, W., Alexander, K. (2016). Factors impacting university instructors' and students' perceptions of course effectiveness and technology integration in the age of web 2.0. McGill Journal of Education, 51 (1), 533- 562.
  9. Yourdon, E. (2006). Just enough structured analysis. Pobrane z: http://www.yourdon.com/ jesa/pdf/JESA_mpmb.pdf (23.09.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu