BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozmus Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
IT Competencies of Public Administration - the Serious Barrier to the Implementation of Integrated Computerization Program of the State
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 407-415, rys., bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Informatyka, Administracja publiczna
Services, Information science, Public administration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15 , O22
streszcz., summ.
Abstrakt
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) zakłada, że jednym z kluczowych działań wspierających rozwój i jakość kadr w administracji publicznej będzie podniesienie ich kompetencji informatycznych. Celem artykułu jest ukazanie istotnych czynników, które zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio wpływają na możliwość uzyskania przez administrację publiczną pożądanych kompetencji informatycznych. W artykule omówiono przyczyny powodujące, że kompetencje informatyczne stanowią poważną barierę dla wdrożenia PZIP. Uzyskany materiał bazuje na analizie literatury przedmiotu oraz doświadczeniu autora, zdobytym podczas udziału w kilku dużych projektach informatycznych dla administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)

"The program of integrated computerization of the state" (PZIP) assumes that one of the key activities supporting the development and quality of human resources in public administration will be improvement their IT competences. The aim of the article is to show the important factors that both directly and indirectly, affect your ability to obtain public administration desired competences. The article discusses the reasons for which the IT competences are a major barrier to implementation PZIP. The resulting material is based on the analysis of subject literature and the authorś'experiences, which were gathered by him while participating in several large IT projects for public administration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. https://mc.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-zamykaniu-7-osi-poig (13.11.2016).
  2. https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa/kompetencjecentrum-kompetencyjne-administracji-cka-0 (28.12.2016).
  3. Program zintegrowanej informatyzacji państwa (2016). Ministerstwo Cyfryzacji. Pobrano z: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zmieniamy-podejscie-do-cyfryzacji (28.12.2016).
  4. Rozmus, S. (2017a). Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku. Materiały konferencyjne (w druku). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  5. Rozmus, S. (2017b). Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. [W:] L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji (s. 111- 128). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
  6. Rozmus, S. (2014). Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471- 485.
  7. Skuteczne Zarządzanie Projektami. PRINCE 2 (2005). Tłum. polskie Managing Successful Projects with PRINCE 2. Londyn: OGC.
  8. www.e-clo.gov.pl/documents/962230/1489510/eclo_podstawy.ppt (16.10.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu