BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
Trends and Development OFE-Learning Tools in Higher Education
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 417-426, tab., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Zdalne nauczanie
Education, Higher education, e-learning
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23 , I25
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją podmioty szkolnictwa wyższego. Punktem wyjścia rozważań jest odniesienie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako głównych determinant zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano zarówno ogólne tezy dotyczące trendów rozwojowych państw i społeczeństw, jak i bardziej szczegółowe zmiany odnoszące się bezpośrednio do szkolnictwa wyższego. Druga część artykułu wskazuje na ewolucję i zmiany na rynku technologii lCT, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-learningowych. Główna teza artykułu zakłada, że utrzymanie i powiększanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych przez podmioty akademickie wymaga monitoringu i elastyczności we wdrażaniu zarówno sprawdzonych rozwiązań technologicznych, jak i poszukiwania nowych, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, zwiększających poziom jakości, użyteczności i efektywności dystrybuowanej wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The article presents the civilizational challenges for higher education. It assumes that the development of the information society, demographic changes, globalization and development of information and communications technologies, are the major determinants of changes in society and the economy. In the first part, the article describes general thesis on the development trends of countries and societies, and more detailed changes directly related to higher education. The second part of the article points to the evolution and changes in the ICT market, with particular emphasis on e-learning tools. The main argument of the article assumes that maintaining and expanding a competitive advantage in the market of educational services in higher education, requires monitoring and flexibility in the implementation of both, proven technology and new, innovative educational tools, what leads to increased level of quality, usability and efficiency of distributed knowledge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czernecka, M., Hyla, M., Łais, S., Hoffman, T. (2012). Learnig Problems, E-solutions 2012. Warszawa. Pobrano z: http://xylearningperspectives.pl/files/ted34ieef3234o0/raportLPES-2012.pdf.
  2. International trends in Higher Education 2015. Oxford University. Pobrano z: https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/International Trends in Higher Ed ucation 2015.pdf.
  3. Jajszczyk, A. (2010). Równe szanse dla uczelni publicznych i niepublicznych w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. [W:] J. Malec (red.), Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego (s. 19-27). Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  4. Pasternack, P., Bloch, R., Gellert, C., Hölscher, M., Kreckel, R., Lewin, D., Lischka, I., Schildberg, A. Future Forms and Systems of Study and the Challenges for Teaching and University Management. A study by HoF Wittenberg commissioned by the Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture, HoF Wittenberg - Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
  5. Stecyk, A. (2009). Wykorzystanie technologii ICT w Polsce w świetle badań Światowego Forum Ekonomicznego. E-mentor, 3 (30).
  6. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. Pobrano z: http://uczelnie2020.pl/.
  7. https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/cordisref-data.
  8. http://www.hwwi.org/publikationen/research-paper.html.
  9. http://www3.weforum.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu