BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT)
Tytuł
Ektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
Electronic Postal Services Provided By Designated Operators in the Eu According to UPU Indicators
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 427-437, tab., rys., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, e-usługi, Usługi pocztowe
e-government, e-services, Postal services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień elektronicznych usług pocztowych, świadczonych przez wyznaczonych operatorów, a także wskaźników pomiaru ich zaawansowania - PES Index (Postal Electronic Services Index), które zostały zdefiniowane przez Światowy Związek Pocztowy (UPU). Tłem dla przedmiotowych rozważań jest ogólna charakterystyka problemu świadczenia usług cyfrowych przez operatorów pocztowych w opinii wybranych przedstawicieli środowisk naukowych i specjalistycznych, jak również autorów.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of selected electronic postal services provided by designated operators problems, as well as indicators to measure their advancement - PES Index (Electronic Postal Services Index), which are defined by the Universal Postal Union. The background for these considerations is the general characteristics of the problem of the provision of digital services by desigued operators in the opinion of representatives of the scientific and professional, as well as authors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziewicz-Guźlecka, A., Drab-Kurowska, A. (2012). E-administracja w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 703, 366-373.
 2. Bukovc, B. (2014). Postal Operators and Governments: a Difficult Relationship with tremendous Opportunities. The Postal Industry, Innovations & Markets, 2 (1), 3-4.
 3. Corredera, D.N. (2015). Measuring postal e-services development. A global perspective Version 2.0. Berne: Universal Postal Union.
 4. Drab-Kurowska, A. (2015). Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 349-357.
 5. Drobiazgiewicz, J. (2015). One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852, 476-485.
 6. Finger, M. (2014). Posts' Ambiguous Relationship with Government. The Postal Industry, Innovations & Markets, 2 (1), s. 5.
 7. Finger, M. (2016). Platform Revolution. The Postal Industry, Innovations & Markets, 4 (2), 3-4.
 8. Frąś, J., Siwkowski, M., Matulewski, M. (2015). Zarządzanie dystrybucją usług na rynku pocztowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 74 (2), 295-302.
 9. Gądek-Hawlena, T., Wróbel, M. (2015). Operatorzy pocztowi w sieciowym środowisku współczesnej gospodarki na przykładzie Poczty Polskiej SA. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64 (7), 82-93.
 10. Stolarczyk, A., Sylwestrzak, M. (2012). Usługi świadczone on-line jako wkład publicznych operatorów pocztowych w rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 703 (2), 810-816.
 11. Štrbac, S. , Grgurović, B., Milutinović, J. (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2 (5), 116-120.
 12. Tomaszewicz A., Buko J. (2015). Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852, 644-651.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2017.126/2-42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu