BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliński Janusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany strukturalne w transporcie wodnym, powietrznym i telekomunikacji po 1989 roku
Structural Changes in Maritime and Air Transport and Telecommunications in Poland after 1989
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 4, s. 15-28, wykr., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Transport, Transport lotniczy, Transport morski
Telecommunication, Transport, Air transport, Sea transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Depresja transformacyjna, wywołana zmianami systemowymi, negatywnie odbiła się na transporcie. Już rok 1990 przyniósł gwałtowne załamanie przewozów, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. W przypadku ładunków spadek wyniósł 41% i był znacznie głębszy niż produkcji przemysłowej (24%. Regres dotknął głównie transport lądowy, a podstawowym powodem kryzysu było załamanie produkcji w transportochłonnych branżach paliwowo-surowcowych i zahamowanie działalności inwestycyjnej. W kolejnych latach odnotowano dalszy, chociaż zdecydowanie mniejszy, spadek przewozu ładunków, przejściowo zatrzymany dopiero w 1995 r. Zadecydowało o tym ożywienie gospodarcze oraz rozwój sektora prywatnego w transporcie samochodowym. Ponowny spadek przewozów ładunków miał miejsce w latach 1998-1999 i 2001-2003, pod wpływem gorszej koniunktury gospodarczej. Przewaga spadków sprawiła, że w 2003 r. przewozy były o blisko 25% niższe od osiągniętych w 1990 r. Rok 2004, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, okazał się przełomowy dla przewozu ładunków, które do 2014 r., z wyjątkiem dwóch lat, systematycznie rosły. W konsekwencji w ostatnim roku naszej analizy były o 12% wyższe w porównaniu z 1990 r.(fragment tekstu)

Between 1990 and 2014 maritime and air transport, together with telecommunications in Poland underwent deep fluctuations and structural changes based on dynamic systematic and economic transformations, the EU membership and technological change. Air freight increased, while the importance of maritime and inland water freight decreased. A spectacular increase was observed in air passenger transport, particularly on international routes. Maritime passenger transport slightly increased and at the same time inland passenger transport substantially decreased. Poland s membership in the EU caused a massive increase in international road and air transport, however, the overall freight decreased. The technological change was expressed particularly through the development of mobile communications and the Internet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujak A., Żegluga śródlądowa w ujęciu pragmatycznym, "Przegląd Komunikacyjny" nr 9, 2008.
 2. Duszak M., Bartoszewska B., Olender M., Trzęsienie ziemi w telefonii stacjonarnej, "Przegląd Telekomunikacyjny" nr 1, 2007.
 3. Dziedzic M., Malinowski A., Szwiec P., Rozwój linii niskokosztowych w Polsce na przykładzie Ryanair, Wizzair, Easyjet, "Think" nr 1, 2014.
 4. Kaczmarczyk P., Analiza rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce w latach 2002-2013, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" nr 1, 2015.
 5. Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, PAN, Warszawa 2011.
 6. Koziarski S.M., Polska w systemie transportowym Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne, Wydawnictwo UO, Opole 2014.
 7. Liwiński J., Przewozy lotnicze 2004, "Przegląd Komunikacyjny" nr 7-8, 2005.
 8. Łodykowski T., Polska polityka żeglugowa 1918-1995, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996.
 9. Michna ]., Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce, "Przegląd Telekomunikacyjny" nr 4, 2002.
 10. Neider J., Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013.
 11. Paprocki W., Pieriegud J., Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1, 2004.
 12. Plewiński L., Transport morski, "Przegląd Komunikacyjny" nr 12, 2005.
 13. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012.
 14. Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, red. J. Brdulak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 15. Rynek usług telekomunikacyjnych, red. H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 16. System transportowy Polski 10 lat w Unii Europejskiej, red. J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 17. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródlądowy, "Przegląd Komunikacyjny" nr 12, 2005.
 18. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu