BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiła-Niedźwiecki Janusz (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Structuring Knowledge Management - Classical Theory, Strategic Initiation and Operational Knowledge Management (Part I)
Źródło
Foundations of Management, 2015, vol. 7, nr 1, s. 253-266, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą, Teoria wiedzy
Knowledge, Knowledge management, Knowledge management system, Theory of knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article is the generalization of experience of the implementation project, which has been treated as well as a research field. The results are presented in two parts. The first part includes: a description of the classical approach to knowledge management and shows the concept of structure of process of knowledge management with a description of the procedure in each step of the process. The key idea is to divide the process in three spirals of actions: spiral of perfecting the collection of knowledge; spiral of the perfecting of the formulation of knowledge; spiral of perfecting the utilization of knowledge. Part II of this paper is article Structuring Knowledge Management - Levels, Resources And Efficiency Areas of Knowledge Management (DOI: 10.1515/fman-2015-0042). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A. - Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy (The theoretical basis of the knowledge economy) [in:] Stabryła A., (ed.) Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (Improving organizational structures of enterprises in the knowledge economy), C.H.Beck, Warsaw 2009.
 2. Davenport T.H. - Zarządzanie pracownikami wiedzy (Managing knowledge workers), Wolters Kluwer, Cracow 2007.
 3. Mikuła B. - Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą (The Genesis, rationale and essence of knowledge management) [in:] Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company), PWN, Warsaw 2005.
 4. Mikuła B. - Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania. Organizacyjne uczenie się (Creating knowledge in light of modern concepts of management. Organizational learning) [in:] Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company), PWN, Warsaw 2005.
 5. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji [Creating knowledge in the organization], Poltext, Warsaw 2000.
 6. Probst G., Raub S., Romhardt K. - Zarządzanie wiedzą w organizacji (Knowledge management in an organization), Oficyna Ekonomiczna, Cracow 2004.
 7. Sitarski K. - Informatyka w zarządzaniu wiedzą (Information Technology in knowledge management) [in:] Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. - Informatyka gospodarcza (Economic Information Technology), Vol. 3, C.H.Beck, Warsaw 2010.
 8. Sokołowska A. - Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym (Knowledge as a basis for the effective management of intellectual capital) in: Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company) PWN, Warsaw 2005.
 9. Tabaszewska E. - Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach (Implementation and functioning of knowledge management systems in enterprises) Wydawnictwo UE we Wrocławiu (Wydawnictwo UE in Wroclaw), 2012.
 10. Wojcieszke B. - Człowiek wśród ludzi (Man amongst people), Wydawnictwo Naukowe "scholar", Warsaw 2012.
 11. Wołowski F., Zawiła-Niedźwiecki J. - Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (Security of information systems) edu-Libri, Cracow 2012.
 12. Zawiła-Niedźwiecki J. - Propozycja warstwowego modelu zarządzania wiedzą (Proposal of a level model of knowledge management) "Marketing i Rynek" 2014, 5.
 13. Zawiła-Niedźwiecki J. - Propozycja strukturalizacji koncepcji zrównoważonego zarządzania (The proposal to structure the concept of sustainable management) [in:] Stabryła A., Małkus T. (ed.) - Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (Management strategies of organizations in the informational environment), Mfiles, Cracow 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5661
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/fman-2015-0041
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu