BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - przesłanki i konsekwencje
Conflicts of Interest in the Sector of Small and Medium Enterprises - Premises and Consequences
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 45-54, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Słowa kluczowe
Konflikt interesów, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Model przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Interests conflict, Small business, Model of enterprise, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D74, D81, D82
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - analiza i ocena, w jakim stopniu i zakresie konflikty interesów decydują o prawidłowym działaniu małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem możliwości ograniczenia negatywnych konsekwencji z tym związanych. Metodologia badania - krytyczna analiza literatury uzupełniona obserwacjami rzeczywistości gospodarczej, metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Wynik - wskazanie na nowe elementy w podejściu do funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem nie tylko finansowego aspektu działania, ale i wymiaru społecznego oraz psychologicznego. Oryginalność - wypełnienie luki poznawczej w zakresie obszarów i konsekwencji konfliktu interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze wskazaniem znaczenia społecznego i psychologicznego aspektu ich działania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analyzing and assessing the extent to which conflicts of interest determine the proper functioning of small and medium enterprises, taking into account the possibility of reducing the negative consequences associated with them. Design/methodology/approach - critical analysis of literature supplemented by observations of economic reality, method of diagnostic survey using the survey technique. Findings - an indication of new elements in the approach to the functioning of an enterprise, taking into account not only the financial aspect of the action but also the social and psychological dimension. Originality/value - filling the cognitive gap in the areas and consequences of conflicts of interest in the small and medium enterprise sector, with an indication of the social and psychological aspects of their operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bender, R., Ward, K. (2009). Corporate Financial Strategy. New York: Foutledge.
 2. Czajkowska, A. (2013). Kredytowanie przedsiębiorstw indywidualnych - specyfika, procesy, polityka. Łódź: Wyd. UŁ.
 3. Fabozzi, F.J., Peterson, P.P. (2003). Financial Management and Analysis. Hoboken: Wiley.
 4. Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wyd. UŁ.
 5. Komorowski, J. (2011). Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 7. Leland, H., Pyle, D. (1977). Informational Asymmetries Financial Structure and Financial Intermediation. Journal of Finance, 32, 371-387.
 8. Łukasik, G., Błach, J. (2016). Strategie finansowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 9. Megginson, W.J., Smart, S.B. (2006). Introduction to Corporate Finance. London, Mason: Thomson South-Western.
 10. Paliwoda-Matiolanska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Rembisz, M. (2014) Dojrzała przedsiębiorczość - wybrane problemy. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 165-174.
 12. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 13. Stradomski, M. (2010). Wokół paradygmatu celów działalności firmy rodzinnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 144, 116-119.
 14. Wasilczuk, J. (2014). Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 196-206.
 15. Wrońska-Bukalska, E. (2016). Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menedżerów. Lublin: Wyd. UMCS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu