BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy as Part of the Support System for Micro-Enterprises of the West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 109-120, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Słowa kluczowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Innowacje, Dotacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Operational Programme Innovative Economy, Innovations, Subsidies, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O32
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Cel - wykazanie na przykładzie działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zasadności stosowania programów dotacyjnych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza przypadku oraz wstępna analiza wskaźnikowa. Wynik - większość projektów jest nieaktywna już po 4 latach od zakończenia dofinansowania; większość aktywnych projektów otrzymała zbyt wysokie dotacje w stosunku do uzyskanych efektów. Oryginalność - jedna z nielicznych analiz efektywności wykorzystania środków dotacyjnych wykraczająca poza badanie stopnia wykorzystania środków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - demonstration of reasonability of grant programs to support innovation in micro, small and medium enterprises on the example of Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy. Methodology - critical analysis of literature, case analysis and preliminary indicator analysis. Findings - most of the projects are inactive four years after the end of the financing period. Most of the active projects received too much subsidy in relation to the results obtained. Originality - one of the few analyzes of the effectiveness of the use of grants that goes beyond the use of funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
  2. Gmurczyk, J. (2014). Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje. Pobrane z: http://www. instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza_Innowacyjność_27-02.pdf (31.03.2017).
  3. Kozłowski, W. (2016). Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 313-323.
  4. Madyda, A., Dudzik-Lewicka, I. (2014). Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, I, 133-140.
  5. Pavitt, K. (2006). Innovatoin Processes. W: J. Fagerberg, D. C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation (s. 86-114). Oxford: Oxford Univeristy Press.
  6. POIG (2007). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  7. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu