BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw
Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 145-151, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Finanse publiczne, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Stopa procentowa, Rentowność przedsiębiorstwa, Efekt wypychania
Public debt, Public finance, Company indebtedness, Interest rate, Enterprise profitability, Crowding out effect
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E4, E6, H5, H6
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - wskazanie zależności między finansowaniem podmiotów gospodarczych na różnym poziomie agregacji. Metodologia badania - w przyjętej metodzie badawczej kluczową rolę odgrywa zupełnie nowe podejście do czynników kształtujących poziom stopy procentowej, która jest zwornikiem pomiędzy finansowaniem długu publicznego i przedsiębiorstw. Wynik - efektem badań jest model interakcji między obydwiema płaszczyznami działalności gospodarczej. Oryginalność/wartość - ujęcie związków między finansowaniem długu publicznego a finansowaniem aktywów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication of the relationship between the financing of economic entities at different levels of aggregation. Design/methodology/approach - in the adopted research method, a completely new approach to the interest rate factors plays a key role, which is the keystone between the financing of public debt and enterprises. Findings - the effect of research is a model of interaction between the two levels of business activity. Originality/value - the relationship between the financing of public debt and the financing of an enterprise's assets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella, N.(2002). Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. Warszawa: PWN.
  2. Blanchard, O. (2011). Makroekonomia. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Burda, M., Wyplosz, Ch. (2013), Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
  4. Jakubczyk, B., Lewandowska, J. (2014). Teorie struktury kapitału w literaturze światowej. Finanse i Prawo Finansowe, 1 (4), 65-81.
  5. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWN.
  6. Szopa, A. (2012). Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu