BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podatkowy kapitał amortyzacyjny
Tax Depreciation Capital
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 199-206, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób prawnych, Amortyzacja, Kapitał
Corporate income tax, Amortization, Capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30, H21, H25, K34
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - podkreślenie znaczenia podatkowego kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego, zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego kapitału amortyzacyjnego jako oszczędności na płatności podatku dochodowego. Oryginalność/wartość - wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu amortyzacji w kontekście istoty kapitału i podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the importance of tax depreciation capital in a corporate. Design/methodology/approach - methods of literature analysis and critical analysis of tax law, corporat income tax. Findings - presents the essence of tax depreciation capital as a tax savings on income tax payments. Originality/value - original presentation of the tax aspect of depreciation in the context of the essence of capital and income tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. An Overview of the Main Issues That Emerged an the First Meeting of the Subgroup on Tax Depreciation of Assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005.
 2. Dobija, M. (2002). Rachunkowość zarządcza i controling. Warszawa: PWN.
 3. Hendriksen, E.A., Breda van, F.M. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
 4. Iwin-Garzyńska, J. (2015). Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 623-632.
 5. Modzelewski, W. (red.) (2005). Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
 6. Owsiak, S. (2013). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Polskie Wyd. Naukowe. Pobrane z: http://www.pte.pl (15.01.2017).
 7. Preferencje podatkowe w Polsce (2010, 2011). Raport Ministerstwa Finansów. Załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa.
 8. Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group. CCCTB/WP/013, Brussels, 8.07.2005.
 9. Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888.
 11. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. t.j. Dz.U. 2013, poz. 330.
 12. Ustawa z 5.03.2009 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 69, poz. 587.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu