BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peretiatkowicz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
Tax Burden on Services Purchased from Foreign Entities
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 227-236, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Słowa kluczowe
Obciążenia podatkowe, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Obszary problemowe
Tax burdens, Corporate income tax, Individual income tax, Problem areas
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H22, H26, K34
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zasad rozliczania podatku u źródła od tak zwanych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych oraz ukazanie problemów polskich podatników z tym związanych. W artykule omówiono również przepisy dotyczące określenia kryteriów podlegania dochodu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które obowiązują od 2017 roku. Celem opracowania jest także wskazanie mankamentów konstrukcji podatku u źródła od usług niematerialnych i przedstawienie kierunków zmian w tym zakresie. Metodologia badania - studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza przepisów prawa. Wynik - wskazano konsekwencje podatkowe zmian oraz aktualne stanowisko organów podatkowych w zakresie obszarów problemowych dotyczących rozliczania podatku u źródła od usług niematerialnych. Oryginalność/wartość - artykuł prezentuje obszary problemowe związane z rozliczaniem podatku u źródła od nabywanych usług niematerialnych od podmiotów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - explanation of the tax implications of the services purchased from foreign entities in light of changes introduced on 1 January 2017. Design/methodology/approach - studies of literature, analysis of tax interpretation and legal acts. Findings - pointed out tax implications of the new changes introduced and the current position of the tax authorities in the areas of withholding tax settlement. Originality/value - this paper has cognitive value about current problems of polish taxpayers with regard to the settlement of withholding taxes on purchased services from foreign entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2014). PIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Małecki, P., Mazurkiewicz, M. (2014). CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Mariański, A., Jaszczak, D., Kuźniacki, B., Nowak, A., Wilk, M. (2014). CIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Panasiuk, A.M. (2013). Podmiot zobowiązania podatkowego - rezydencja podatkowa w wybranych krajach. W: A.M. Panasiuk, Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
  5. Świtała, F. (2015). Usługi świadczone przez nierezydentów a orzecznictwo sadowe w sprawach podatku dochodowego. Toruński Rocznik Podatkowy, 49-66.
  6. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032.
  7. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U.2017, poz. 1948.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu