BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drelich-Skulska Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ewolucja biznesu międzynarodowego w dobie globalizacji gospodarki
Evolution of International Business at a Time of Globalisation of the Economy
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Gospodarka międzynarodowa, Współpraca międzynarodowa, Gospodarka światowa
International economics, International cooperation, World economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, F60
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępująca globalizacja oraz zróżnicowany rozwój procesów integracji regionalnej we współczesnej gospodarce światowej odciskają swoje piętno na działalności gospodarczej prowadzonej zwłaszcza w środowisku międzynarodowym. Z tego powodu autorka postanowiła przygotować artykuł, w którym dąży do ukazania ewolucji pola badawczego biznesu międzynarodowego pod wpływem obu megatrendów. Tak zakreślonemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. W części pierwszej przedstawiono istotę i cechy biznesu międzynarodowego, a w drugiej zaprezentowano ewolucję jego problematyki badawczej. Natomiast w trzeciej części ukazano nowe zagadnienia badawcze podejmowane przez biznes międzynarodowy wynikające z aktualnych zmian zachodzących w gospodarce światowej. Rozważania zamyka podsumowanie wskazujące możliwe kierunki przyszłych badań w rozpatrywanym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The ongoing globalization and diversified development of regional integration processes in the modern global economy leave their mark on economic activity, especially in the international environment. For this reason, the author decided to prepare an article in which she aims to show the evolution of the research field of international business under the influence of both megatrends. The structure of the article is subordinated to this purpose. The first part describes the essence and characteristics of international business, and the second one presents the evolution of its research matters. In turn, the third part presents new research issues undertaken by international business resulting from current changes taking place in the global economy. Considerations are closed by a summary showing the possible directions of future research in the area under consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball D., McCulloch W.H., 1991, International Business - Introduction and Essentials, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 2. Buckley P.J., 2002, Is the international business research agenda running out of steam?, Journal of International Business Studies, no. 33.
 3. Buckley P.J., Casson M.C.,1976, The Future of the Multinational Enterprise, Mcmillan, New York.
 4. Buckley P.J., Lessard D.R., 2005, Regaining the edge for international business research, Journal of International Business Studies, no. 36.
 5. Chabowski B.R., Hult G.T.M., Kiyak T., Mena J.A., 2010, The structure of JIBS's social network and the relevance of intra-country variation: A typology for future research, Journal of International Business Studies, no. 41.
 6. Chabowski B.R., Samiee S., Hult G.T.M., 2013, A bibliometric analysis of the global branding literature and a research agenda, Journal of International Business Studies, no. 44.
 7. Chandler A., 1962, Strategy and Structure, Cambrige, Massachusetts.
 8. Coase R.H., 1937, The nature of the firm, Economica, vol. 4, no. 16.
 9. Dunning J.H., 1958, American Investment in British Manufacturing Industry, Allen&Unwin, London.
 10. Gorynia M., 2012, O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą, [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka, B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Gorynia M., 2016, Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności, [w:] Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, S. Czaja, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Griffin R.W., Pustay M.W., 2007, International Business. A Managerial Perspective, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 13. Griffith D.A., Cavusgil S.T., Xu S., 2008, Emerging themes in international business research, Journal of International Business Studies, no. 39.
 14. Hymer S.H., 1976, The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Invetment, MA: MIT Press, Cambridge.
 15. Nowakowski M. (red.), 2005, Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Pabis S., Jaros M., 2009, O klasyfikacji nauk, Forum Akademickie, nr 2.
 17. Peng M.W., 2004, Identifying the big question in international business research, Journal of International Business Studies, no. 35.
 18. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 19. Rymarczyk J., 2012, Biznes międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 21. Shenkar O., 2004, One more time: International business in a global economy, Journal of International Business Studies, no. 35.
 22. Shenkar O., Luo Y., 2000, International Business, John Wiley &Sons, INC.
 23. Skulska B. (red.), 2009, Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 24. Williamson O.E., 1975, Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, Free Press, New York.
 25. Vernon R., 1966, International trade and international investment in the product cycle, Quarterly Journal of Economics, nr 2.
 26. Zander I., McDougall-Covin P., Rose E.L., 2015, Born globals and international business: Evolution of a field of research, Journal of International Business Studies, no. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu