BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka-Głuszak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Implementacja World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim
Implementation of World Class Manufacturing in a Production Company on the Polish Market
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 52-65, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Produkcja, Kaizen, Produkcja w klasie światowej
Production, Kaizen, World class manufacturing (WCM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D29, L23, L29, M11
streszcz., summ.
Abstrakt
World Class Manufacturing (WCM), czyli produkcja klasy światowej (inna nazwa "produkcja na światowym poziomie") to zintegrowany system zarządzania, który pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu doskonałości międzynarodowej produkcji, uzyskanie cztery razy zero, tzn.: zero marnotrawstwa, zero wypadków, zero defektów/usterek/ braków oraz zero awarii. Celem artykułu było przedstawienie głównych założeń, filarów, jak również metodologii wdrożenia WCM w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej zaprezentowano główne założenia, cele, korzyści i metodologię systemu WCM, w drugiej zaś w formie studium przypadku przedstawiono pierwszy etap wdrożenia WCM w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

World Class Manufacturing is an integrated management system that achieves the highest level of excellence in international production, achieving 4 times zero: zero wastes, zero accidents, zero defects and zero failures. The aim of the article is to present the main objectives, assumptions, pillars as well as the methodology of WCM implementation in a manufacturing company on the Polish market. The work consists of two parts: theoretical and empirical. The first presents the main assumptions, objectives, benefits and methodology of the WCM system. The second case study shows the first stage of WCM implementation in one of the manufacturing companies on the Polish market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M. (red.), 2006, Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa.
 2. Dogan O.I., 2013, The impact on the operational performance of World Class manufacturing Strategies: A Company Application, International Journal of Business, Humanities and Technology, vol. 3, no. 8, December.
 3. Furman J., 2014, Wdrażanie wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 4. http://www.worldclassmanufacturing.pl (dostęp: 1.10.2017).
 5. http://www.worldclassmanufacturing.pl Ocena stopnia wdrożenia WCM (dostęp: 1.10.2017).
 6. Imai M., 2006, Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, MT Biznes, Warszawa.
 7. Karaszewski R., 2003, Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Karaś E., 2013, Implementacja komplementarna jakości i logistyki w przedsiębiorstwie, [w:] Kulińska E. (red.), Logistyka w zarysie - wybrane problemy badawcze, Seria: Studia i Monografie, z. 371, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 9. Materiały wewnętrzne analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2017.
 10. Materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2005, Wykłady prof. H. Yamashina pt. Co oznacza WCM na rynku konkurencji?, WCM.
 11. Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 12. Stanek K., Czech P., Barcik J., 2011, Metodologia World Class Manufacturing (WCM) w fabryce Fiat auto Poland S.A., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport 71/2011.
 13. Walczak M., 2015, Dyfuzja produkcji w klasie światowej (ang. World Class Manufacturing) wewnątrz łańcucha tworzenia wartości (na przykładzie Fiat Auto Poland SA), Przedsiębiorstwo i Region, nr 7, s. 113-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu