BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reikowska Klaudia (Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Charakterystyka konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających poprzez chińską platformę Aliexpress na rynku europejskim
Characteristic Competitiveness of Chinese Companies Operating Through Chinese Aliexpress Platform on the European Market
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 87-97, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Sprzedaż internetowa, Konkurencja, Jakość, Ceny, Przedsiębiorstwo
Sale, Internet sale, Competition, Quality, Prices, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Sprzedaż dóbr prowadzona za pośrednictwem Internetu w ramach działania różnego rodzaju platform i serwisów aukcyjnych jest coraz bardziej powszechna. Rynek europejski jest w tym aspekcie znakomitym miejscem dokonywania transakcji w perspektywie potencjalnego przedsiębiorcy poszukującego rynku zbytu. Jednym z doskonałych przykładów prezentujących atrakcyjność tego rodzaju serwisów jest chińska platforma sprzedażowa AliExpress, która w Europie zyskuje ogromną grupę odbiorców. Przedsiębiorstwa chińskie, stanowiące bazę oferentów funkcjonujących na tym portalu, muszą sprostać wielu wyzwaniom w aspekcie gwarancji jakości, sposobu i czasu dostawy, ale także stoją przez wyzwaniem budowania swej konkurencyjności w zakresie podnoszenia innowacyjności, budowania marki i zaufania oraz ukierunkowania swej działalności na wdrażania i absorbowanie nowych technologii. Celem artykułu jest scharakteryzowanie konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających na rynku europejskim poprzez chińską platformę sprzedażową AliExpress. Dzięki analizie różnego rodzaju aspektów konkurencyjności oraz sposobu działania tych podmiotów zostaną wyciągnięte wnioski weryfikujące hipotezę zakładającą, iż przedsiębiorstwa chińskie działające na rynku europejskim poprzez platformę sprzedażową AliExpress podnoszą swą konkurencyjność i zmieniają stereotypowe myślenie o produktach i towarach chińskich utożsamianych z niską jakością i ceną.(abstrakt oryginalny)

The sale of goods carried out by the Internet as part of the operation of various types of auction platforms and services is becoming more and more common. The European market is in this aspect an excellent place for transactions in the perspective of a potential entrepreneur seeking a market. One of the great examples presenting the attractiveness of this type of services is the Chinese AliExpress sales platform, which in Europe is gaining a huge audience. Chinese enterprises, which are the base of bidders functioning on this portal, have to face many challenges in the aspect of quality guarantee, delivery method and time and are challenged to build their competitiveness in terms of increasing innovation, brand building and trust as well as focusing their activities on implementation and absorbing new technologies. The purpose of the article is to characterize the competitiveness of Chinese enterprises operating on the European market through the Chinese AliExpress sales platform. Thanks to the analysis of various aspects of competitiveness and the way these entities operate, conclusions will be drawn verifying the hypothesis assuming that Chinese enterprises operating on the European market through the AliExpress sales platform raise their competitiveness and change the stereotypical thinking about Chinese products and goods identified with low quality and price.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AliExpress.com, facebook.pl.
 2. http://computingcloud.pl/pl/cloud-przewodnik/czym-jest-cloud-computing (dostęp: 10.09.2017).
 3. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zakupy-z-Chin-jak-kupowac-przez-AliExpress-7218906.html (dostęp: 13.10.2017).
 4. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-06-08/protest-celnikow-przeciw-wlaczeniu-ich-sluzby-do-krajowej-administracji-skarbowej/ (dostęp: 12.10.2017).
 5. http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/sprzedaz-allegro-serwis-poszedl-za-ponad-3-mld-dolarow,10742374/ (dostęp: 10.09.2017).
 6. http://www.spidersweb.pl/2017/08/alibaba-aliexpress-amazona.html (dostęp: 11.09.2017).
 7. https://allinside.pl/ (dostęp: 14.10.2017).
 8. https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/jak-byc-liderem-w-biznesie-jack-ma-zalozyciel-alibaba-group/eln7780 (dostęp: 14.10.2017).
 9. https://inwestor.newseria.pl/newsy/rynki-zagraniczne/debiut_alibaby_moze_byc,p1902415441 (dostęp: 11.09.2017).
 10. https://www.chinskiraport.pl/blog/10-faktow-o-alibaba-group/ (dostęp: 10.09.2017).
 11. Lewicki M., 2012, Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Łopacińska K., 2014, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm chińskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 823, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu