BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gocłowska-Bolek Joanna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rozwój nauki, technologii i innowacji po globalnym kryzysie. Trendy i wyzwania
Science, Technology, and Innovation Development after the Global Crisis. Trends and Challenges
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 98-119, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Nauka, Technologia, Innowacje, Polityka naukowa, Badania i rozwój (B+R)
Science, Technology, Innovations, Scientific policy, Research & Development (R+D)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O20, O31, O32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza globalnych trendów rozwoju nauki, technologii i innowacji po kryzysie globalnym z 2008 roku oraz sformułowanie wniosków co do dalszej dynamiki i kierunków rozwoju. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych czynników i omówiono zjawiska kształtujące rozwój nauki, technologii i innowacji: uwarunkowania geopolityczne, środowiskowe, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego czy trwającą rewolucję informacyjną. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu polityki państwa, zwłaszcza wysokości wydatków na badania i rozwój, sprawności w kreowaniu kapitału ludzkiego oraz budowaniu sieci powiązań, w tym współpracy międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze global trends in the development of science, technology and innovation after the global crisis of 2008 and to formulate conclusions about further dynamics and development directions. The article reviews the most important factors and discusses the phenomena shaping the development of science, technology and innovation: geopolitical and environmental conditions, the need to ensure energy security or the ongoing information revolution. Particular attention was paid to the importance of the state policy, especially the amount of expenditure on research and development, efficiency in creating human capital and building a network of connections, including international research cooperation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abd Almohsen R., 2014, Arab strategy on research collaboration endorsed, SciDev.Net, 25 March.
 2. AfDB, 2013, African Economic Outlook 2013. Special Thematic Edition: Structural Transformation and Natural Resources, African Development Bank.
 3. AfDB, OECD and UNDP, 2016, African Economic Outlook. Country notes, African Development Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development and United Nations Development Programme.
 4. Brinton T.J. i in., 2013, Outcomes from a postgraduate biomedical technology innovation training program: the first 12 years of Stanford Bio Design, Annals of Biomedical Engineering, 41(9), s. 1803-1810.
 5. Buytaert W., Zulkafli Z., Grainger S., Acosta L., Alemie T.C., Bastiaensen J., De Bièvre B., Bhusal J., Clark J., Dewulf A., Foggin M., Hannah D.M., Hergarten C., Isaeva A., Karpouzoglou T., Pandeya B., Paudel D., Sharma K., Steenhuis T.S., Tilahun S., Van Hecken G., Zhumanova M., 2014, Citizen science in hydrology and water resources: opportunities for knowledge generation, ecosystem service management and sustainable development, Frontiers in Earth Science, 2(26).
 6. Chui M., Farrell D., Jackson K., 2014, How government can promote open data, McKinsey&Company http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/how_government_can_promote_open_data (dostęp: 18.01.2017).
 7. Cooney C.M., 2012, Downscaling climate models: sharpening the focus on local-level changes, Environmental Health Perspectives, 120(1), January.
 8. DHE, 2016, Annual Report 2015-2016, Department of Higher Education, Ministry of Human Resources Development, New Delhi.
 9. Downes L., 2015, How Europe can create its own Silicon Valley, Harvard Business Review, 11 June.
 10. European Commission, 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, Brussels.
 11. Gocłowska-Bolek J., 2013, Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej, międzyamerykańskiej i transatlantyckiej, [w:] Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Dembicz A., Elbanowski A. (red.), Wyd. Uniwersytet Warszawski, s. 627-694.
 12. Gocłowska-Bolek J., 2017, Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju, Biblioteka Iberyjska, Warszawa.
 13. Gokhberg L., Kitova G., Kuznetsova T., Zaichenko S., 2011, Science Policy: a Global Context and Russian Practice, Higher School of Economics, Moscow.
 14. Government of Japan, 2014, Comprehensive Strategy on STI, Tokyo.
 15. Hannay T., 2014, Science's big data problem, "Wired", 08, August, www.wired.com/insights/2014/08/sciences-big-data-problem (dostęp: 12.01.2017).
 16. HSE, 2014, Foresight for Science and Technology Development in the Russian Federation until 2030, Higher School of Economics, Moscow, www.prognoz2030.hse.ru (dostęp: 14.01.2017).
 17. http://www.vision2030.go.ke (dostęp: 18.01.2017).
 18. Khajehpour B., 2014, Decoding Iran's 'resistance economy, Al Monitor, 24 February, www.al-monitor.com (dostęp: 20.01.2017).
 19. Muchie M., Baskaran A., 2012, Challenges of African Transformation. Exploring through Innovation Approach, Africa Institute of South Africa.
 20. NPCA, 2014, African Innovation Outlook 2014, Planning and Coordinating Agency of the New Partnership for Africa's Development, Pretoria.
 21. OECD, 2013b, Innovation in Southeast Asia, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264128712-10-en.
 22. Pentland A., 2013, The data driven society, Scientific American, October.
 23. Perkins N.I., 2012, Global priorities, local context: a governance challenge, SciDev.net. www.scidev.net/global/environment/ nuclear/ (dostęp: 20.01.2017).
 24. RICYT, 2014, El Estado de la Ciencia: Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología 2014, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, Buenos Aires.
 25. Royal Society i in., 2015, Building a Stronger Future: Research, Innovation and Growth, February.
 26. Scerri V., Lastres H.M.M. (red.), 2013, BRICS National System of Innovation. The Role of the State, Routledge.
 27. Słownik innowacji, portal innowacji, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=57BD5B4888AA470E961A82A8CDF77F84 (dostęp: 20.01.2017).
 28. Stark M., Ahrens J., 2012, Economic Reform and Institutional Change in Central Asia: towards a New Model of the Developmental State?, Research Papers 2012/05, Private Hochschule, Göttingen.
 29. Tindemans P., 2015, Report on STI Policy Dialogue in Egypt, April, UNESCO, Cairo.
 30. UIS, 2014, Higher Education in Asia: Expanding Out, Expanding Up, UNESCO Institute for Statistics, Montreal.
 31. UNESCO, 2015, Science Report. Towards 2030, Paris.
 32. United Nations, 2015, Millenium Development Goals Report, United Nations, New York.
 33. UN Global Pulse, 2013, Big Data for Development: A Primer, June, http://www.unglobalpulse.org/bigdataprimer (dostęp: 12.01.2017).
 34. World Bank, 2014, Enhancing Competitiveness in an Uncertain World. October, World Bank Group, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu