BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współczesny regionalizm handlowy na przykładzie Aliansu Pacyficznego
Contemporary Trade Regionalism on the Example of Pacific Alliance
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 142-155, bibliogr. 23 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Regionalizm, Handel, Integracja gospodarcza
Regionalism, Trade, Economic integration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F13, F15, F53
streszcz., summ.
Abstrakt
Alians Pacyficzny powstał w 2011 roku jako regionalna inicjatywa integracyjna czterech państw Ameryki Łacińskiej, tj. Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru. Pośród priorytetów współpracy wskazuje się na promocję oferty handlowej, inwestycyjnej, turystycznej, ustanawianie wspólnych placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz integrację rynków kapitałowych. Wyzwanie stanowią m.in. ograniczony zakres współzależności handlowych, nieprecyzyjne kryteria członkostwa oraz azjatycka dominacja w transpacyficznej architekturze gospodarczej. Celem artykułu jest przybliżenie genezy, kluczowych atrybutów oraz wyzwań stojących przed Aliansem Pacyficznym, z uwzględnieniem perspektywy regionu Azji- -Pacyfiku. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza źródeł pierwotnych, analiza statystyczno-opisowa, analiza porównawcza.(abstrakt oryginalny)

The Pacific Alliance was established in 2011 as a regional integration initiative of four Latin American countries, i.e. Chile, Colombia, Mexico and Peru. Among priorities of cooperation there are as follows: promotion of trade, investment, tourism, the establishment of joint embassies, as well as integration of capital markets. The key challenges for PA are, among others, limited scope of trade interdependencies between members, the imprecise membership criteria, and the Asian domination in trans-Pacific economic architecture. The aim of the article is to study origins, key attributes and challenges of Pacific Alliance, taking into account the perspective of the Asia-Pacific region. The article uses the following research methods: primary source analysis, statistical-descriptive analysis, comparative analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Additional Protocol to the Framework Agreement of the Pacific Alliance, http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2940.
 2. Alianza del Pacifico, Ministry of Foreign Affairs, Peru, Ernst&Young, 2017, Pacific Alliance. Business and Investment Guide 2017/2018, Lima, July, http://www.peruembassy.se/images/informes/2016/Pacific_Alliance_Business_and_Investment_Guide_2017-2018.pdf.
 3. America Economia, 2017, Ránking Multinatinas 2016, https://rankings.americaeconomia.com/2016/multilatinas/ranking.
 4. Central Intelligence Agency, 2017, The World Factbook, Washington, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2198rank.html.
 5. Comtrade, 2017, Comtrade database, https://comtrade.un.org/data.
 6. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2017, Foreign Direct Investment in Latin America and the Carribean 2017, United Nations, New York.
 7. Goode W., 2003, Dictionary of Trade Policy Terms, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Hamanaka S., 2010, Asian Regionalism and Japan, Routledge, London and New York.
 9. Herreros S., 2016, The Pacific Alliance: A Bridge between Latin America and the Asia-Pacific?, [w:] Trade Regionalism in the Asia-Pacific, S. Basu Das, M. Kawai (eds.), ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore.
 10. Hoekeman B.M., Kostecki H.M., 2001, The Political Economy of the World Trading System, Oxford University Press, Oxford.
 11. International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 2017, Doing Business 2017. Equal Opportunity for All, Washington, http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf.
 12. International Monetary Fund, 2017, World Economic Outlook Database, Washington, 18 April, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/.
 13. Moole W., 2006, The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy, Ashgate Publishing Hants, United Kingdom.
 14. Nolte D., 2016, The Pacific Alliance: Nation-Branding through Regional Organisations, GIGA Focus, Latin America, no. 4, German Institute of Global and Area Studies, Hamburg, https://www.giga-hamburg.de/en/publication/the-pacific-alliance-nation-branding-through-regional-organisations.
 15. Orłowska R., Żołądkiewicz K., 2012, Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Pacific Alliance, 2017, https://alianzapacifico.net/en/.
 17. Ravenhill J., 2003, The new bilateralism in the Asia-Pacific, Third World Quarterly, no. 24.
 18. Śledziewska K., 2012, Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 19. Tibergen J., 1962, Shaping the World Economy. Suggestions for an International Economic Policy, (Appendix VI), The Twentieth Century Fund, New York.
 20. World Bank, 2017, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?name_desc=true.
 21. World Economic Forum, 2017, The Global Competitiveness Report 2017-2018, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017 2018.pdf.
 22. Worldometers, 2017, http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country.
 23. World Trade Organization, 2017, http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu