BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie zmian na rynku ropy naftowej dla gospodarki Arabii Saudyjskiej
The Impact of Changes on the Crude Oil Market for the Economy of Saudi Arabia
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 156-175, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Ropa naftowa, Gospodarka
Oil, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q43, Q41, N55, N75
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Kraj/Region
Arabia Saudyjska
Saudi Arabia
Abstrakt
W drugiej połowie 2014 roku doszło do gwałtownych spadków cen ropy naftowej, co okazało się dużym zaskoczeniem zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów tego surowca. Dla tych drugich zjawisko to było zdecydowanie negatywne, a efekt ten pogłębiły dodatkowo bardzo wysokie ceny, utrzymujące się przez kilka ostatnich lat. Wyjątkowo dobra koniunktura była bowiem powodem, dla którego eksporterzy ropy znacznie zwiększyli wydatki budżetowe, co miało miejsce m.in. w przypadku Arabii Saudyjskiej. W takich okolicznościach obniżki cen sprawiły, że konieczne stało się skorzystanie z rezerw walutowych. W perspektywie długoterminowej krok ten nie rozwiązuje jednak problemu deficytu, w związku z czym władze zdecydowały się wprowadzić reformy gospodarcze. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opracowanych reform, których ramy określa program Vision 2030, będący 14-letnią strategią uniezależnienia się od jednego źródła przychodu. Oprócz tego w publikacji sporo miejsca poświęcono analizie przyczyn stojących za spadkiem cen czarnego złota, a także opisaniu funkcjonowania gospodarki Arabii Saudyjskiej, która w znacznej mierze jest oparta właśnie na zyskach ze sprzedaży surowca. Utrzymanie takiego modelu, przy obecnych cenach ropy, jest wysoce nierentowne i groziłoby bankructwem, w związku z czym reakcja władz Arabii Saudyjskiej musiała zostać oparta głównie na dywersyfikacji gospodarki.(abstrakt oryginalny)

In the second half of 2014 there was a sharp decline in oil prices, which turned out to be a big surprise for both consumers and producers of petroleum. For the latter, this phenomenon was definitely negative, and this effect was further aggravated by the very high prices of crude oil in the last few years. The exceptionally good business conditions were the reason why oil exporters significantly increased budget expenditures, e.g. in case of Saudi Arabia. Under such circumstances, price reductions have made it necessary to use the foreign exchange reserves. In the long run, however, this step does not address the deficit problem, so the authorities have decided to introduce economic reforms. The aim of the article is to present the reforms that have been devised, outlined in the Vision 2030, a 14-year strategy aiming to become independent from the only source of income. Moreover, significant amount of space has been devoted to analyzing the causes behind the decline in prices of black gold, as well as describing the functioning of the Saudi economy, which is largely based on gains from the sale of crude oil. Maintaining such a model at current oil prices is highly unprofitable and threatens bankruptcy, so the reaction of the Saudi authorities had to be based mainly on the diversification of the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Dosari H., 2017, Saudi Arabia's Post-Oil Future, The Cairo Review of Global Affairs, https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/saudi-arabias-post-oil-future/ (23.06.2017).
 2. Almajdoub S., 2017, Can Saudi Arabia Achieve its Dream of a Post-Oil Economy?, Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/entry/can-saudi-arabia-achieve-its-dream-of-a-post-oil-economy_us_58f0fad8e4b048372700d7c9 (31.05.2017).
 3. Brown S., 2015a, Why Today's Oil Bust Is Not Like The 1980s, http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Todays-Oil-Bust-Is-Not-Like-The-1980s.html (16.06.2017).
 4. Brown S., 2015b, OPEC Isn't Dead. It's Shifting Strategies, http://oilprice.com/Energy/Energy-General/OPEC-Isnt-Dead-Its-Shifting-Strategies.html (21.06.2017).
 5. Doing Business, Ease of Doing Business in Saudi Arabia, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia (31.05.2017).
 6. FRED, Economic Research at the Federal Reserve Bank of St. Louis, https://fred.stlouisfed.org/series/SAUPZPIOILBEGUSD (22.06.2017).
 7. Gwiazda A., 2015, Geopolityczne następstwa rewolucji łupkowej w USA, http://geopolityka.org/analizy/adam-gwiazda-geopolityczne-nastepstwa-rewolucji-lupkowej-w-usa (19.06.2017).
 8. Hryniewiecki R., Jarosz R., 2016, Polityczno-ekonomiczne implikacje niskich cen ropy na światowych rynkach dla państw OPEC, Sprawy Międzynarodowe (LXIX).
 9. Hurst L., Lee J., Razzouk N., 2015, OPEC Unity Shattered as Saudi-Led Policy Leads to No Limits, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-04/opec-unity-shattered-as-saudi-led-policy-leads-to-no-limits-ihs9xu51 (21.06.2017).
 10. IMF, 2016, Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries, https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/042916.pdf (22.06.2017).
 11. Interia Biznes, 2015, Ceny ropy długo utrzymają się na poziomie 45-55 dolarów, http://biznes.interia.pl/news/ceny-ropy-dlugo-utrzymaja-sie-na-poziomie-45-55-dolarow,2435162,3142 (19.06.2017).
 12. International Energy Agency, 2017, World Energy Outlook 2016 - Executive Summary.
 13. Janus D., Zimny M., 2015, Wpływ cen gazu i ropy na wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w USA, Wiadomości, nr 4(204).
 14. Kar S., Pathak Y., 2017, Oil Price Fluctuations, Oil & Gas Financial Journal, vol. 14, issue 4.
 15. Kerr S., 2016, Five goals of Saudi Arabia's ambitious transformation plans, Financial Times, https://www.ft.com/content/cbb86ed2-2e38-11e6-a18d-a96ab29e3c95 (22.06.2017).
 16. Khorsheed M.S., 2015, Saudi Arabia: From Oil Kingdom to Knowledge-Based Economy, Middle East Policy, vol XXII, no. 3, Fall.
 17. Kingdom of Saudi Arabia, 2016a, Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_0.pdf (22.06.2017).
 18. Kingdom of Saudi Arabia, 2016b, KSA Vision 2030. Strategic Objectives and Vision Realization Programs, http://www.vision2030.gov.sa/download/file/fid/1319 (22.06.2017).
 19. Kingdom of Saudi Arabia, 2016c, National Transformation Program 2020, http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_En.pdf (23.06.2017).
 20. Kingdom of Saudi Arabia, 2017, 2017 Budget, https://www.mof.gov.sa/en/budget2017/Documents/The_National_Budget.pdf (22.06.2017).
 21. Krauss C., Reed S., 2016, OPEC Reaches Deal to Limit Production, Sending Prices Soaring, The New York Times, https://www.nytimes.com/2016/11/30/business/international/opec-energy-oil-saudi-iran.html?mcubz=2 (21.06.2017).
 22. McDowall A., 2014, Saudi Arabia Doubles Private Sector Jobs in 30-month Period, Al Arabiya English, http://english.alarabiya.net/en/business/2014/01/20/Saudi-Arabiya-doubles-number-of-citizens-in-private-sector-jobs.html (31.05.2017).
 23. Observatory of Economic Complexity, Saudi Arabia, http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/sau/ (31.05.2017).
 24. OPEC, 2017, Annual Statistical Bulletin 2017, http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf (21.06.2017).
 25. Pach-Gurgul A., 2016, Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 30(3).
 26. Quandl, https://www.quandl.com/data/OPEC/ORB-OPEC-Crude-Oil-Price (21.06.2017).
 27. Razzouk N., Rascouet A., Motevalli G., 2016, OPEC Confounds Skeptics, Agrees to First Oil Cuts in 8 Years, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-30/opec-said-to-agree-oil-production-cuts-as-saudis-soften-on-iran (21.06.2017).
 28. Slav I., 2017, World Bank Maintains Oil Price Forecast At $55, http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/World-Bank-Maintains-Oil-Price-Forecast-At-55.html (21.06.2017).
 29. SRSrocco Report, 2017, Bankrupting OPEC. One Million Barrels Of Oil At A Time, https://srsroccoreport.com/bankrupting-opec-one-million-barrels-of-oil-at-a-time/ (22.06.2017).
 30. The Economist, 2017, A King-To-Be's Ransom. The Prospects for the World's Biggest IPO, http://www.economist.com/news/business/21723872-saudi-aramco-cannot-be-seen-isolation-kingdom-it-funds-prospects-worlds (23.06.2017).
 31. The Ministry of Labor, The Nitaqat Program, http://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/projects/FileManager/DownloadProjectFile?fileId=f0b530fb-d5f9-4916-832a-f2bfcff381ad (31.05.2017).
 32. The World Factbook, Saudi Arabia, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html (31.05.2017).
 33. Vision 2030, How to Achieve Our Vision, http://vision2030.gov.sa/en/node/125 (22.06.2017).
 34. World Bank, http://data.worldbank.org/ (31.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu