BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopińska Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie transgranicznym obszarem metropolitalnym na przykładzie Trinational Eurodistrict Basel
Governance in Cross-Border Metropolitan Region: The Example of Trinational Eurodistrict Basel
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 176-189, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Zarządzanie
Metropolitan area, Management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R11, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
W Unii Europejskiej następuje jakościowa zmiana funkcji granic, które przestają odgrywać rolę barier i stają się miejscami integracji, o czym najlepiej świadczy przykład transgranicznego metropolitalnego regionu Trinational Eurodistrict Basel (TEB). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu powstania i rozwoju, a także szczegółowa analiza struktury organizacyjnej omawianego regionu metropolitalnego. W rozwoju TEB wyróżniono kilka etapów: rozpoznawczy, instytucjonalizacji, pogłębienia współpracy oraz programowania. Strukturę organizacyjną badanego obszaru określono jako liniową, smukłą, jednowymiarową strukturę funkcjonalną. Na podstawie realizowanego na obszarze TEB projektu Regio S-Bahn Basel pokazano problemy występujące na francusko-niemiecko-szwajcarskim pograniczu. Opracowanie bazuje na analizie danych wtórnych (desk research), m.in. raportów analitycznych, danych statystycznych oraz źródeł internetowych.(abstrakt oryginalny)

In the European Union there is a qualitative change in the functioning of the borders that cease to be barriers and become a place of integration, as evidenced by the example of the cross-border metropolitan region Trinational Eurodistrict Basel. The aim of this article is to present the origin and process of development, as well as a detailed analysis of the organizational structure of the metropolitan region in question. These considerations are preceded by the characteristics of the cross-border metropolitan region of Trinational Eurodistrict Basel.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron R., Neal L., 2004, Historia gospodarki świata, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa, s. 261-265.
 2. Driscoll J., Vigier F., 2011, The Basel Metropolitan Area: Three borders in one, Borderlands: The Journal of Spatial Planning in Ireland, Issue 1, International Centre for Local and Regional Development, Ulster University, s. 70-71.
 3. Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 25.09.2017).
 4. Korenik S., Korenik A., 2017, Rozwój metropolii jako przejaw postępującego procesu urbanizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 467, Zakrzewska-Półtorak A. i in. (red.), Regiony, metropolie, miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 50-51.
 5. metrobasel, 2006, Vision 2020, Basel, s. 7, http://www.metrobasel.ch/de/projects-de/visionmetrobasel-de (dostęp: 25.09.2017).
 6. metrobasel, 2017a, http://www.metrobasel.ch/de/partners-de (dostęp: 25.09.2017).
 7. metrobasel, 2017b, http://www.metrobasel.ch/de/region-metrobasel-de/kennzahlen-de (dostęp: 25.09. 2017).
 8. metrobasel, Report, 2006, Die Vision 2020, Basel, s. 7, http://www.metrobasel.ch/de/publications-de (dostęp: 25.09.2017).
 9. metrobasel, Studien, 2013, Clusterentwicklung in Abhängigkeit von spezifischen Standortfaktoren, Basel, s. 24, http://www.metrobasel.ch/de/publications-de (dostęp: 25.09.2017).
 10. Mikołajczyk A., 2005, Współpraca transgraniczna w ujęciu podmiotowym, [w:] Brodecki Z. (red.), Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s. 254-255.
 11. Morschett D., Schramm-Klein H., Zentes J., 2010, Strategic International Management: Text and Cases, Springer Gabler, Hamburg, s. 125-128.
 12. Pancer-Cebulska E., 2014, Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 127-135.
 13. Proniewski M., 2012, Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 64-65.
 14. Przybyła M. (red.), 2003, Organizacja i zarzadzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 164-186.
 15. Reitel B., 2013, Border Temporality and Space Integration in the European Transborder Agglomeration of Basel, Journal of Borderlands Studies, vol. 28, Association for Borderlands Studies, s. 248-249.
 16. Trinationale Eurodistrict Basel, 2017a, http://www.eurodistrictbasel.eu/de/ueber-den-teb/geschichte.html (dostęp: 25.09.2017).
 17. Trinationale Eurodistrict Basel, 2017b, http://www.eurodistrictbasel.eu/de/ueber-den-teb.html (dostęp: 25.09.2017).
 18. University of Luxembourg, 2010, METROBORDER. Cross-border Polycentric Metropolitan Regions. Final Report, Luxembourg, s. 43.
 19. Walther O., Reitel B., 2012, Cross-border policy networks in the Trinational Region of Basel, CEPS/INSTEAD, Working Paper No 2012-26, Luxembourg, s. 22-26.
 20. Warszyńska J., 1994, Geografia turystyczna świata, cz. 1, PWN, Warszawa, s. 156-158.
 21. Wojtowicz J., 1976, Historia Szwajcarii, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 117-127.
 22. Zakrzewska-Bielawska A. (red.), 2012, Podstawy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 288-300.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu