BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Międzynarodowa konkurencyjność sieci popytu - innowacje poprzez cloud computing
International Competitiveness of Demand Networks : Innovation through Cloud Computing
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 4, s. 135-150, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Popyt, Chmura obliczeniowa, Innowacje, Łańcuch dostaw
Demand, Cloud computing, Innovations, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania modelu cloud computing we wsparciu rozwoju innowacji w zarządzaniu międzynarodowymi sieciami dostaw sterowanymi w czasie rzeczywistym popytem klientów rozproszonych w skali globalnej. W artykule poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, czy cloud computing jest innowacją, czy raczej narzędziem do wdrażania innowacji i jaki jest zakres wpływu jego wykorzystania na poziom innowacyjności międzynarodowych sieci popytu. Tym samym w pierwszej kolejności podjęta zostanie próba określenia czynników międzynarodowej konkurencyjności sieci popytu, aby w dalszej części opracowania wskazać możliwość ich wsparcia poprzez zastosowanie chmury obliczeniowej w kontekście różnego rodzaju innowacji.(fragment tekstu)

In today's economy supply chains are frequently transforming into international demand networks. Cloud computing is the answer to the main challenges posed by creation and management of flexible and adaptive global demand networks. Cloud computing is a tool that forms a link between technology and business, and thus innovatively improves competitiveness of international supply chains while supporting development of individual economic entities regardless of their size and scale of activities. Cloud computing is the basis for the development of the economy of sharing, mass customization, social networks, systems infrastructure and communications of individual companies and those of international supply chains. The article presents the possibilities of using cloud computing in supporting development of innovation in management of international demand networks. The article elaborates on whether cloud computing is an innovation, or rather just a tool to introduce innovations and what is the extent of the impact of its use on the level of innovation in international demand networks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berezowska J., Kamińska M., Kwiatkowska M., Niewiadomska E., Szczepańska B., Wegner M., Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa 2010.
 2. Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Pearson, London 2016.
 3. Fasnacht D., Open Innovation: The New Business Paradigm, Springer, Berlin-Heidelberg 2009.
 4. Hanifan G., Sharma A., Newberry C., The Digital Supply Network. A New Paradigm for Supply Chain Management, Accenture Strategy, 2014.
 5. Harvard Business Review Analytic Services, The Digital Transformation of Business, "Harvard Business Review" 2015.
 6. Industry 4.0. An Introduction, Deloitte, The Netherlands 2015.
 7. Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne. Perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik Sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, UW, Warszawa 2003.
 8. Meli P., Grance T., The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, NIST, Gaithersburg 2011.
 9. Nowicka K., Cloud computing a koszty transakcyjne, [w:] Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 10. Nowicka K., Cloud computing - warunek sine qua non Sharing Economy, [w:] Gospodarka współdzielenia, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (w druku).
 11. Nowicka K., Cloud computing- wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, [w:] Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych, red. I.K. Hejduk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 12. OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3 rd ed., OECD/Eurostat, Paris 2005.
 13. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 14. Poznańska K., Sieci współpracy a innowacyjność przedsiębiorstw, [za:] J. Sydow, Mitbestim- mungund neue Unternehmensnetzwerke, [w:] J. Sydow, C. Wirth, Arbeit, Personal und Mitbestimmungin Unternehmungsnetzwerken, Verlag Hampp, Munchen-Mering 1999, [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, red. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 15. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOIK, Toruń 2002.
 16. stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/770,pojecie.html
 17. Willcocks L.P., Venters W, Whitley E. A., Cloud sourcing and innovation: slow train coming? "Strategie Outsourcing: An International Journal", Vol. 6, No. 2, 2013.
 18. Zacharia Z.G., Sanders N.R., Nix N. W, The Emerging Role of the Third Party Logistics Provider (3PL) as an Orchestrator, "Journal of Business Logistics" 32(1), 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu