BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrot Katarzyna A. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Cieślik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Potencjał gospodarczy Afryki Zachodniej: wybrane implikacje z analizy taksonomicznej dla ekspansji gospodarczej
Economic Potential of West Africa: Selected Policy Implications from Taxonomic Analysis
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 4, s. 153-174, tab, aneks, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Analiza taksonomiczna, Polityka gospodarcza
Economic cooperation, Taxonomic analysis, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja szczecińska
Szczecin Agglomeration
Abstrakt
Rozważania w artykule koncentrują się na wielowymiarowym badaniu potencjału gospodarczego krajów regionu Afryki Zachodniej w celu sformułowania rekomendacji zarówno dla polityki gospodarczej krajów europejskich, jak i dla przedsiębiorców z Europy co do kierunków podjęcia współpracy z omawianymi krajami. Gospodarki obszaru zachodnioafrykańskiego cechuje znaczne zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz środowiska prowadzenia działalności gospodarczej. W celu oceny ich potencjału gospodarczego zbadano poziom i dynamikę najważniejszych mierników makroekonomicznych, przepływy handlowe i kapitałowe oraz przeanalizowano wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach. Przeprowadzona analiza pozwoliła zidentyfikować kraje zachodnioafrykańskie, które w długim okresie mogą okazać się szczególnie perspektywiczne dla europejskiego biznesu. Jednakże, mając na względzie spore zacofanie regionu, wskazano na wiele wyzwań i problemów stojących przed rządami poszczególnych krajów. Problemy rozwojowe występujące w większości państw zachodnio- afrykańskich stanowią poważne bariery dla budowania odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, stąd intensyfikacja współpracy z omawianymi krajami w znacznej mierze będzie zależała od wyeliminowania tych przeszkód.(fragment tekstu)

The article attempts to assess the economic potential of West Africa, using the taxonomic methods, formulate policy recommendations, and identify potential geographic directions of cooperation with the West African countries. It consists of four sections. The first part of the article characterizes the economies of West Africa in terms of their economic potential. The second section presents research methods and data applied in taxonomic analysis. Part three of the article discusses the results of taxonomic analysis. In the last part of the article we attempted to formulate recommendations for the economic policy of European countries and the strategies of European enterprises in stimulating expansion in the West African countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AfDB et al., African Economic Outlook 2015. Regional development and spatial inclusion, OECD Publ., Paris 2015.
 2. African Union, 2015, http://www.au.int/
 3. AT Kearney, FDI Confidence Index, 2015, https://www.atkearney.com/
 4. CIA Factbook, 2015, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
 5. Cieślik E., African Sovereign Wealth Funds: Facts and figures, "Gospodarka Narodowa" Iss. 6, 2014.
 6. Cleveland H., Youth unemployment in West Africa, "Borgen Magazine" 16, 2014.
 7. Global Economy and Development at Brookings, 2015, Private capital flows, official development assistance, and remittances to Africa: Who gets what7.
 8. Heritage Foundation, 2015, http://www.heritage.org
 9. Ibrahim Forum, 2013 Ibrahim Forum Facts & Figures, Africa ahead: The next 50 years, Mo Ibrahim Forum Foundation, Addis Abeba, November 2013.
 10. IFC, The World Bank, Doing Business Report 2014, Washington, D.C. 2014.
 11. ILO, 2015, http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
 12. Johnson Cornel University, INSEAD, WIPO, The Global Innovation Index 2015.
 13. OECD, International direct investment database, 2015, http://stats.oecd.org/
 14. OECD, OECD Statistics, 2015, http://stats.oecd.org/
 15. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1998.
 16. Population Reference Bureau, 2013 World Population Data Sheet, 2015, http://www.prb. org/Publications/Datasheets/2013/2013-world-population-data-sheet/world-map. aspx map/world/population/2013.
 17. Rynarzewski T., Nawrot K., Zajączkowski K., Cieślik E., Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017.
 18. Seek D., Accelerated economic growth in West Africa, Springer, Dakar 2015.
 19. SWF Institute, 2015, http://www.swfinstitute.org/
 20. Transparency International, 2015, http://www.transparency.org/cpi2014/results
 21. UNCTAD, UNCTAD Database, 2016, www.unctad.org
 22. UNDP, Human Development Reports, 2015, http://hdr.undp.org/en/2015-report
 23. USAID, EADS Economic Trends Reports: West Africa, 2013.
 24. U.S. Geological Survey, 2015, http://www.usgs.gov/
 25. WDI, World Development Indicators, World Bank Database, 2015.
 26. WEF, 2015, http://www.weforum.org/
 27. World Bank, World Bank Database, 2015.
 28. World Bank, IBRD, IDA, The World Bank Data, 2015, http://data.worldbank.org/indicator
 29. World Integrated Trade Solutions, 2015, http://wits.worldbank.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu