BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Marta (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Firmy wzrostowe - gospodarcze znaczenie i problemy identyfikacji
Growth Companies - an Economic Importance and Identification
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 107-117, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo na rynku, Wzrost przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise in the market, Enterprise growth, Companies development factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia firm wzrostowych1[1] w gospodarce i w polityce wspierania MSP oraz wskazanie sposobu wyodrębniania tych firm w populacji przedsiębiorstw. Firmy wzrostowe, tj. znacznie powiększające rozmiar w krótkim czasie, uważane są za główne źródło przyrostów zatrudnienia netto i innowacji. Od końca XX w. jeden z kierunków wspierania MSP w krajach rozwiniętych koncentruje się na pomocy dla tej grupy przedsiębiorstw, ze względu na większe prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania wsparcia. Istotnym problemem metodycznym i praktycznym jest wyłonienie szybko rosnących lub stwarzających perspektywy szybkiego wzrostu przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono dwa sposoby wyodrębniania przedsiębiorstw wzrostowych: w oparciu o kryteria identyfikacji firm szybko rosnących oraz w oparciu o analizę czynników wzrostu, określonych w badaniach empirycznych, które mogą służyć do diagnozowania potencjału wzrostowego wybranej firmy. Jako podstawę wnioskowania wykorzystano literaturę przedmiotu oraz cudze badania empiryczne w tej dziedzinie. (fragment tekstu)

Growth companies. i.e. those capable of considerable size enlargement within a thin period of time, represent a major source of the net increase in employment and in innovations. The important practical and methodological problem is how to identify such companies. The paper presents two ways of differentiating growth businesses: based on the ex-post identification criteria and based on the growth factors discovered in the empirical research. The latter may represent a foundation for an ex-ante analysis, i.e. for diagnosing a growth potential of a selected business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z. J., Robb A., Measures of Job Flow Dynamics in the U.S. Economy, U.S. Small Business Administration Unit, 1999, Office of Advocacy.
 2. Almus M., Nerlinger E. A., Growth of New Technology-Based Firms: Which Factors Matter?, "Small Business Economics" 1999, nr 13, vol. 2, s. 141-154.
 3. Barth H., Fit among Competitive Strategy, Administrative Mechanisms, and Performance, "Journal of Small Business Management" 2003, nr 41, vol. 2, s. 133-147.
 4. Birch D., Haggerty A., Parsons W., Corporate Almanac, Connetics Inc., Minnessota 1994.
 5. Davidsson P., Kirchhoff B., Hatemi-J A., Gustavsson H., Empirical Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data, "Journal of Small Business Management" 2002, nr 40, vol. 4, s. 332-349.
 6. Davidsson P., Wiklund J., Conceptual and Empirical Challanges in the Study of Firm Growth, [w:] D. Sexton L., Landström H. (red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, Malden 2000.
 7. Deakins D., Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill, Londyn 1996.
 8. Friar J. H., Meyer M. H., Entrepreneurship and Start-Ups in the Boston Region, "Small Business Economics" 2003, nr 21, vol. 2, s. 145-152.
 9. Gibrat R., Les Inequalites Economiques, Libraire du Recueil Sirey, Paris 1931.
 10. Glancey K., Determinants of Growth and Profitability in Small Entrepreneurial Firms, "International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research" 1998, nr 4, vol. 1, s. 18-27.
 11. Hynes B., Factors Influencing Small Firm Growth, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 9, s. 3-15.
 12. Littunen H., Tohmo T., The High-Growth in Metal-Based Manufacturing and Business Service Firms in Finland, "Small Business Economics" 2003, s. 187-200.
 13. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 14. Moreno A., Casillas J., High-Growth SMEs versus Non-High-Growth SMEs: A Discriminant Analysis, "Entrepreneurship and Regional Development" 2007, vol. 19, nr 1.
 15. North D., Smallbone D., Leigh R., Employment and Labour Process Changes in Manufacturing SMEs during the 1980s [w:] Atkinson J., Storey D. (red), Employment, the Small Firm and the Labour Market, Routlege, Londyn 1994.
 16. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford 1959.
 17. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 18. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 19. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Mocne i słabe strony małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w 1995 roku oraz rekomendacje dla polityki, USAID GEMINI-PEDS Project, Łódź 1997.
 20. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 21. Saemundsson R., Dahlstrand A. L., How Business Opportunities Constrain Young Technology Based Firms from Growing to Medium-Sized Firms, "Small Business Economics" 2005, nr 24, vol. s. 113-127.
 22. Schmiemann M., SMEs and Entrepreneurship in the European Union, "Statistics in Focus. Industry. Trade and Services" 2006, nr 24, Eurostat, Bruksela.
 23. Smallbone D., Buldock L., Burgess S., Targeted Support for High- Growth Start-Ups: Some Policy Issues, "Environment and Planning" 2002, nr 20, vol. 2, s. 195-209.
 24. Smallbone D., Leigh R., Norton D., The Characteristics and Strategies of High-Growth SMEs, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 1995, nr 3, vol. 1.
 25. SMEs in Europe, including a First Glance at EU Candidate Countries, European Observatory for SMES 2002, nr 2, European Commission, Bruksela 2002.
 26. Stam E., Suddle K., Hessels, S.J.A., Stel von A., High-Growth Entrepreneurs, Public Policies and Economic Growth, EIM Business & Policy Research, SCALES: SCientific AnaLysis of Entrepreneurship and SMEs, Zoetermeer, August 2006.
 27. Stam E., Schutjens V., The Fragile Success of Team Start-Ups, Max-Planck Institute Discussion Paper #17-2005, Max Planck Institute of Economics, Jena 2005.
 28. Storey D., A Portrait of Success: The Facto Behind High-Growth Companies in the UK, Deloitte & Touche, Londyn 2001.
 29. Storey D., Understanding the Small Business Sector, Routlege, Londyn 1994.
 30. Wagner J., Exports, Firm Size, and Firm Dynamics, "Small Business Economics" 1995, nr 7 vol. 1, s. 29-39.
 31. Wasilczuk J., Advantageous Competence of Owner/Managers to Grow the Firm in Poland, "Journal of Small Business Management" 2000, nr 38, vol. 2, s. 88-94.
 32. Wickham P. A.., Strategic Entrepreneurship, Prentice Hall, 2004.
 33. Wojnicka E., Klimczak P., Stan sektora MSP w 2004 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu