BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadoma Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza porównawcza programów nauczania rachunkowości i oceny studentów w wybranych uczelniach polskich i zagranicznych
The Analysis of Concepts of Accounting Teaching and Students' Marking in Polish and Foreign Universities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 356-367, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Nauczanie, Program nauczania, Rachunkowość
Teaching, Curriculum, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza programów nauczania rachunkowości na Uniwersytecie Griffith i na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prowadzi do następujących refleksji. Wydaje się, że w kwestiach merytorycznych programy polskich uczelni [Wrocław University... 2003], nie odbiegają swoim zakresem od ofert, które systematycznie, od wielu lat są doskonalone w innych krajach. Po wprowadzeniu zmian w polskim prawie bilansowym uczelnie polskie posługują się porównywalnym językiem biznesu. Polscy studenci są w stanie poprawnie interpretować pozycje sprawozdań finansowych polskich firm z udziałem kapitału zagranicznego, jeśli są publikowane w języku angielskim na bazie IV Dyrektywy i MSR. Warto jednak wziąć pod uwagę inne aspekty wypracowanych modeli dydaktycznych, łącznie z zasadami oceny pracy studentów. Czy zawsze formy prowadzonych zajęć są dobrane optymalnie? Czy nie zdarza się w warunkach polskich, że zajęcia konwersatoryjne (np. praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem pionu finansowo-księgowego w spółkach, ewidencją operacji gospodarczych itp.) wyprzedzają wiedzę teoretyczną, przekazywaną na wykładach? Czy studenci mają zawsze dostęp do internetu z sylabusami do zajęć, materiałami szczegółowymi, możliwością dotarcia do adresów internetowych wykładowców, poza normalnymi godzinami konsultacji? A kwestia oceny pracy studentów na uczelniach polskich? Zdarza się, że frekwencja studentów na wykładach i zajęciach konwersatoryjnych lub konsultacjach nie jest zbyt duża, aktywność studentów na zajęciach konwersatoryjnych też jest czasem mierna. Nie prowadzi się, w warunkach polskich, poza kolokwiami i kartkówkami, innych form kontroli wiedzy studentów w trakcie semestrów. Może warto skorzystać z doświadczeń australijskich kolegów i wprowadzić np. formy "połówkowych" egzaminów, a wówczas z pewnością zmniejszy się liczba studentów, którzy muszą poprawiać nie zdany w normalnym trybie egzamin końcowy. Wydaje się, że systematyczne doskonalenie metod dydaktycznych i zapoznawanie z nimi studentów na wstępnym etapie współpracy może podnieść poziom ich wiedzy i zmobilizować do bardziej intensywnej pracy. (fragment tekstu)

This article has been based on the Griffith University's materials from Australia (the Market and Management Faculty) and on the University of Economics in Wrocław connected with the academic principles of teaching accounting for students. Three subjects have been analysed on this specialization: Accounting Principles (or Accounting), Financial Accounting and Management Accounting and the forms of studies: lectures, seminars, laboratories, individual consultations with tutors and individual study materials from University's e-mail addresses). Last step, which has been analysed in this article - the possibility to estimate by the tutors the final points for student's index from the accounting subject: Tutorial Quizzes, Mid-semester exams, Group Assignment, Final Exam. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hoggett J., Edwards L., Medlin J., Accounting in Australia, John Wiley & Sons, Milton, Qld 2003, Australia.
  2. Hoque Z., Strategic Management Accounting: Concepts Processes and Issues, Chandos Publishing Ltd., Oxford 2001.
  3. Mc Laney E., Atrill P., Accounting. An Introduction, Prentice Hall 2002.
  4. Wrocław University of Economics - European Credit Transfer System (ECTS) Information Package 2003/2004. AE. Wrocław 2003.
  5. www.ae.wroc.pl.
  6. www.gu.edu.au/ua/aa/sta.
  7. www.gu.edu.au/academicprogramsandcourses.
  8. www.gu.edu.au/ua/aa/ppm/tal/content/Acmisc fs.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu