BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Janusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Rola analizy otoczenia w procesie zarządzania strategicznego
The Role of an Organizations Environment Analysis in the Strategic Management Process
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 159-166, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku
Strategic management, Enterprise environment, Enterprise in the market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja, podejmując działania w określonym środowisku, jeżeli chce przetrwać i umacniać swoją pozycję, musi analizować swoje możliwości na tle warunków panujących w otoczeniu. Proces zarządzania strategicznego, prowadzący do ustalenia i realizacji strategii, musi być wspierany przez bazę wiedzy, zawierającą relewantne informacje o otoczeniu i samej organizacji. Ma to na celu nie tylko ocenę obecnej pozycji strategicznej, ale również projekcję rozwoju sytuacji w przyszłości. Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty analizy otoczenia oraz funkcji, jakie pełni w procesie zarządzania strategicznego. (fragment tekstu)

Strategic management process, which leads to formulating and implementing a strategy, needs to be supported by a knowledge database containing relevant information about the organization's external and internal environments. It aims to evaluate the organization's current strategic situation as well as to anticipate the future course of change. The objective of this paper is discuss the essence of environmental analysis and the functions it serves in the process of strategic management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilar F. J., Scanning the Business Environment, Macmillan, New York 1967.
 2. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie nr 128, Kraków 1996.
 3. Costa J., An Empirically-based Review of The Concept of Environmental Scanning, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 7, No 7, 1995.
 4. Cyert R. M., March J. G., A Behavioral Theory of The Firm, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, NJ 1963.
 5. Daft R. L., Sormunen J., Parks D., Chief Executive Scanning, Environmental Characteristics, And Company Performance: An Empirical Study, "Strategic Management Journal", Vol. 9, 1988.
 6. Fahey L., King W., Environmental Scanning in Corporate Planning, "Business Horizons", August 1977.
 7. Fahey L., Narayanan V. K., Macroenvironmental Analysis for Strategic Management, West Publishing Company, St. Paul 1986.
 8. Farjoun M., Towards An Organic Perspective On Strategy, "Strategic Management Journal" 2002, 23.
 9. Fiegenbaum A., Hart S., Schendel D., Strategic Reference Point Theory, "Strategic Management Journal", vol. 17, 1996.
 10. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 11. Grant R. M., Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Business, Cambridge-Massachusetts 1996.
 12. Huffman B. J., Why Environmental Scanning Works Except When You Need It, "Business Horizons", 47/3,May-June 2004.
 13. Jain S. C., Marketing Planning and Strategy, South-western Publishing, Cincinnati, OH, 1993.
 14. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3.
 15. Kefalas A., Schoderbeck P. P., Scanning the Business Environment, Decision Science, vol. 4, 1973.
 16. King W. R, Cleland D. I (ed.): Strategic Planning and Management Handbook, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1987, s. 156 - 161.
 17. Kuc B. R., Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 18. Lenz R. T., Engledow J. L., Environmental Analysis: The Applicability of Current Theory," Strategic Management Journal", Vol. 7, Jul/Aug 1986.
 19. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 20. Myers K., Technology for The Environmental Scanning Process, System Practice and Action Research, vol. 12, no 4, 1999.
 21. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 22. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 23. Segev E. How To Use Environmental Analysis In Strategy Making, Management Review, vol 66, 1977.
 24. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 25. Stubbart C. Are Environmental Scanning Units Effective?, Long Range Planning, vol 15, 1982.
 26. Subramanian R., Fernandes N., Harper E., An Empirical Examination of The Relationship Between Strategy And Scanning, "The Mid-Atlantic Journal of Business", Vol. 29, No 3, December 1993.
 27. Thomas P.S., Environmental Analysis for Corporate Planning, "Business Horizons", vol. 17, 1974.
 28. Wheeken T. L., Hunger J. D., Strategic Management and Business Policy, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu