BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Geneza modeli efektywności organizacyjnej
Origin of Models of Organizational Effectiveness
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 236-242, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność organizacyjna, Teorie zarządzania, Metodologia oceny efektywności
Organisational effectiveness, Management theories, Effectiveness assessment methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie efektywności z reguły kojarzone jest z jej ekonomicznym wymiarem, sprowadzającym się do porównania efektów finansowych do kosztów ich uzyskania. Efektywność organizacyjna to kategoria pojęciowa zdecydowanie mniej znana. O ile z używaniem pojęcia efektywności ekonomicznej możemy się spotkać stosunkowo często, również w potocznym użyciu, o tyle pojęcie efektywności organizacyjnej znane jest jedynie ograniczonej grupie osób studiujących zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania. Efektywność organizacyjna, w przeciwieństwie do ekonomicznej, nie ma jednoznacznej definicji, a jej interpretacja z czasem także ulega zmianie. Współcześnie efektywność organizacyjna rozpatrywana jest z perspektywy różnych ujęć. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie dlaczego efektywność organizacyjna ulega ewolucji oraz co stanowi podstawę tworzenia nowych jej modeli. (fragment tekstu)

The definition of organizational effectiveness was drafted. The interactions between management theories and models of organizational effectiveness were described. The current models of organizational effectiveness were also shown. At the end hypothesis connected with origin, evaluation and usage of models of organizational effectiveness in organizations appraisal were presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Campbell J.P., On the nature of Organizational Effectiveness [w:] Goldman P.S., Pennings J.M., New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco 1997.
  2. Jean-Francois H., Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap, "Managerial Finance" 2004, nr 6.
  3. Lewin A.Y., Minton J.W., Determining organizational effectiveness: another look, and an agenda for research, "Management Science" 1986, nr 5.
  4. Robbins S.T., Organization theory. Structure, Design and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1990.
  5. Steers R. M., Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness, "Administrative Science Quarterly" 1975, nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu