BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Wybrane aspekty sprawiedliwości opodatkowania i ekonomicznej efektywności
Choosen Issues of Relationship between Economic Effectiveness and Redistributive Justice
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 329-341, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość, Opodatkowanie, Efektywność ekonomiczna
Justice, Taxation, Economic efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poszukując kryterium "podziału" obciążeń podatkowych, ustawodawca identyfikuje przesłanki, które czyniłyby system podatkowy racjonalnym z punktu widzenia funkcji fiskalnej i redystrybucyjnej. W normie sprawiedliwości prawodawca szuka obiektywnego kryterium usprawiedliwiającego konieczność nakładania podatków. Problem optymalnego podziału dochodu można analizować oddzielnie, jak i w kontekście innych kwestii polityki gospodarczej, których rozwiązywanie wymaga stosowania instrumentów wpływających na podział dochodu. Mamy wtedy do czynienia z wyborem przez państwo kryteriów rozkładu obciążeń podatkowych, kształtujących końcowy podział dochodu i majątku. (fragment tekstu)

The article analyses issues of tax justice from the perspective of objective and subjective criteria used in its evaluation, and the relationship between economic effectiveness and redistributive justice. The main proposal is that it is difficult to identify the criteria defining the tax burden of individual taxpayers that assure a just redistribution of income and an effective allocation of resources. This means that justice can have different interpretations, be based on different principles and value systems, proof of which can be found in the existence of multiple hypotheses regarding the shape of the welfare curve. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Buchanan J. M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997.
 3. Cohen Stuart A.J., On progressive taxation [w:] Classics in the Theory of Public Finance, pod red. R.A. Musgrave i A.T. Peacocka, London- New York 1958.
 4. Famulska T., Sprawiedliwość podatkowa, "Przegląd Podatkowy" nr 5/1996.
 5. Frisch R., New methods of measuring marginal utility [w:] Beitragezur ökonomischen Teorie, nr 3, pod red. E.Lederera i J.Schumpetera, Tubingen 1932.
 6. Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne [w:] System podatków: Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, RSSG, Raport nr 35, Warszawa 1999.
 7. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, ABC, Warszawa 2001.
 8. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2004.
 9. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 10. Kulicki J., Opodatkowanie osób fizycznych. Podatek dochodowy w państwach UE. Analiza porównawcza z symulacją obciążeń fiskalnych w Polsce, Prace Studialne, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2006.
 11. Lea D.E.G, Webley P., Tarby R., The individual in the Economy, Oxford University Press, Oxford 1987.
 12. Perelman Ch., O sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1959.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu