BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kącka Katarzyna (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Tytuł
Józef Winiewicz - a Man of the Congress
Źródło
Torun International Studies, 2013, nr 1(6), s. 43-54, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Biografie, Stosunki polityczne
Biography, Political relations
Uwagi
summ.
Winiewicz Józef
Abstrakt
The purpose of this article is to present the silhouette of Józef Winiewicz - "a man of the Congress" who throughout almost the entire period of World War II collaborated with the Ministry of Congress Works as part of the Polish government-in-exile, and later worked for the Bureau of Congress Works in post-war Poland. Only his activities undertaken during his stay in Britain and later in Poland, and related to the works carried out by the above institutions in the years 1940 to 1947 are presented here. His chief responsibilities included development and presentation of Polish demands for the future peace treaty with Germany. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodera, J., Kiryk, F. (Ed.). (2005). Słownik biograficzny historii Polski. Vol. 2: L-Ż. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 2. Dobrowolski, S. W. (1981). Dyplomacja Polski Ludowej 1944-1980. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 3. Drohojowski, J. (1969). Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Jędrychowski, S. (1987). Przedstawicielstwo PKWN w Moskwie. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 5. Kowalska, K. (2007). "Wieści Polskie" na Węgrzech w latach 1939-1944. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 6. Materski, W. (2007). Dyplomacja Polski "lubelskiej" lipiec 1944-marzec 1947. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM.
 7. Meeting of the Council of Ministers, (1944, March 10). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza.
 8. Middleton, D. (1949). The struggle for Germany. Indianapolis-New York: The Bobbs-Merrill Company.
 9. Naszkowski, M. (1986). Paryż-Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945-1950). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 10. Pasierb, B. (1996). Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916-1948. Instytucje - ludzie - problemy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Seyda, M. (1947, February 16). Sprawa Niemiec z perspektywy mojego Londynu. Odra.
 12. Seyda, M. (1947a, February 11). Polska łamie pochód Niemczyzny na Wschód. Rzeczpospolita.
 13. Winiewicz, J. (1943). Aims and failures of the German "New Order". London: The Polish Research Centre.
 14. Winiewicz, J. (1944). The Polish-German frontier. London: William Hodge and Company.
 15. Winiewicz, J. (1985). Co pamiętam z długiej drogi życia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 16. Concerning the Bureau of Congress Works (orig. W sprawie Biura Prac Kongresowych), prep. by J. Winiewicz, 24.09.1945, AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs. BPK. ref. no. 18/1/1.
 17. Letter of J. Winiewicz to the Minister of Foreign Affairs, Zygmunt Modzelewski and PhD Regina Fleszarowa of 15.06.1946 (orig. List J. Winiewicza do Ministra Spraw Zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego oraz dr Reginy Fleszarowej z dnia 15.06.1946 r.), AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs. BPK. ref. no. 18/923/65.
 18. Letter of the Polish ambassador to the United States J. Winiewicz to the Minister of Foreign Affairs, Z. Modzelewski, of 17.08.1947 and Aide Mémoire, created at the London MPK offices, communicated in December 1942 by the Prime Minister W. Sikorski to the President of the United Stated F.D. Roosevelt and by Ambassador Raczyński to Minister Eden (orig. List ambasadora Polski w USA J. Winiewicza do ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego z dnia 17.08.1947 r. oraz Aide Mémoire, które powstało w londyńskim MPK, przekazane w grudniu 1942 r. przez premiera W. Sikorskiego prezydentowi USA F. D. Rooseveltowi oraz przez ambasadora Raczyńskiego ministrowi Edenowi), AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs. BPK. ref. no. 18/841/58.
 19. List of works commissioned in the year 1941. The Political Department (orig. Wykaz prac zleconych wykonanych w roku 1941. Dział Polityczny). AAN - Archives of Modern Records, MPK. ref. no. 34.
 20. Report - a chronicle of activities of the Bureau of Congress Works for the period from 2 May 1945 to 22 February 1947 (orig. Sprawozdanie - kronika z działalności Biura Prac Kongresowych /BK/ za okres od dnia 2 maja 1945 r. do dnia 22 lutego 1947 r.), AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs. BPK. ref. no. 18/6/1.
 21. Report by PhD A. Wilder on the activity of the London branch office of the Bureau of Congress Works of April 1948 - a draft (orig. Sprawozdanie dr. A. Wildera z działalności ekspozytury londyńskiej Biura Prac Kongresowych z kwietnia 1948 r. - brudnopis). AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs. BPK. ref. no. 18/8/1.
 22. Report of J. Winiewicz for Minister Z. Modzelewski, 1947 (orig. Raport J. Winiewicza do ministra Z. Modzelewskiego 1947 r.), AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs, Polit. Dept. ref. no. 6/1348/86.
 23. Report on the activities of the Bureau of Congress Works for the period from 1.04.1947-15.03.1948 (orig. Sprawozdanie z działalności Biura Prac Kongresowych za okres 1.04.1947-15.03.1948 r.), AMSZ - Archive of the Ministry of Foreign Affairs. BPK. ref. no. 18/7/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7601
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2013.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu