BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2018
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2018, nr 102, 29 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności, Bezrobocie
Households, Budgets of households, Savings, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W styczniu 2018 r. nastroje polskich gospodarstw uległy korekcie w porównaniu do sytuacji sprzed kwartału, jednak nadal są na bardzo wysokim poziomie. Relatywnie wysokie nastroje polskich konsumentów wspierają wysoką dynamikę wzrostu konsumpcji prywatnej, która w IV kw. br. według danych GUS wyniosła ok. 5% r/r. Wartość Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) uległa pogorszeniu o 3,7 pp. Wskaźnik wygładzony z wahań krótkookresowych pozostał na poziomie zbliżonym do poprzedniego badania. Pogorszeniu uległy trzy jego składowe: oceny w zakresie przyszłości całej gospodarki, obawy przed bezrobociem i oceny własnej sytuacji finansowej. Oceny w zakresie zdolności do oszczędzania uległy nieznacznej poprawie.(fragment tekstu)

In January 2018, the moods of Polish households decreased in comparison to the situation from the quarter before, however, they are still at a very high level. Relatively high moods of Polish consumers support a high growth rate of private consumption, which in Q4 this year, based on GUS data, amounted to approx. 5% y/y. The value of the IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) deteriorated by 3.7 pp. The smoothed indicator from short-term fluctuations remained at a level similar to the previous survey. Three of its components deteriorated: assessments of the future of the entire economy, fear of unemployment and assessment of its own financial situation. The savings ability have slightly improved. It is too early to assess whether the deterioration of moods means the reversal of the trend, the values of indicators in the assessed areas are still at a very high level.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3768
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu