BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Podstawowe źródła kryzysów walutowych
Basic Information of Currency Rate Crisis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 62-77, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys walutowy, Przyczyny kryzysu
Currency crisis, Causes of crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzona analiza wskazuje na różne źródła powstania oraz przebieg kryzysów walutowych. Typowe przyczyny powstania kryzysu walutowego wiążące się z deficytem budżetowym oraz obrotami handlowymi nie zawsze znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Zalecenia MFW sprowadzające się przede wszystkim do kontroli wydatków budżetowych, ograniczenia konsumpcji, subsydiów nie gwarantują utrzymania koniunktury gospodarczej i nie chronią kraju przed pojawieniem się kryzysu walutowego. Sam kryzys walutowy jest bezpośrednim źródłem poważnych gospodarczych konsekwencji. Wpływa bowiem na dekoniunkturę gospodarczą, doprowadza do recesji. Zasadniczo obniża się PKB, wzrasta bezrobocie, inflacja. Poprawa wskaźników makroekonomicznych następuje po relatywnie dłuższym okresie. Kryzys walutowy wywoływany jest zespołem różnych czynników. Nie można wskazać jednej uniwersalnej przyczyny. Zespół czynników sprzyjających pojawieniu się kryzysu walutowego można podzielić na dwie podstawowe grupy: obiektywne oraz subiektywne. (fragment tekstu)

The article gives the basic information on the cause of currency crisis. The theoretical studies are compared with practical events in three different regions: Turkey, Thailand and Argentina. Those analyzes gave a clear picture on the way and reasons of crisis. Unfortunately they are not universal and cannot be adopted in any country. Thanks to this study two groups of reasons are indicated objective and subjective ones. The close attention is paid to currency crisis, connections with economic and particularly financial policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghevil В.A., Khan M., Exchange Rate Policy in Developing Countries, "IMF Occasional Paper" 1993 nr 78.
 2. Chang R., Velasco A., Financial Crises in Emerging Markets. A Canonical Model, "NBER Working Paper" 1998 nr 66.
 3. Economic Prospect on the Developing Countries, Washington, World Bank Report 2000 and 2001.
 4. "Financial Times" 17 maja 2001.
 5. Flood R., Garber P., Collapsing Exchange Rate Regimes: Some Linear Examples, "Journal of International Economics" 1984 nr 17.
 6. Garber P., Speculative Currency Attacks - A Historical Perspective. Emerging Market Research, "Deutsche Bank Research" 1998.
 7. Halpern L., Wypłosz C., Equilibrum Exchnage Rates in Transition Economics, "IMF Working Paper" 1996 nr 125.
 8. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, A. Marszalek, Toruń 1998.
 9. Koronowski A., Zarys nowego ujęcia kryzysów walutowych, "Ekonomista" 1999 nr 4.
 10. Krugman P., A Model of Balance of Payments Crises, "Journal of Money Credit and Banking" 1979 nr 11.
 11. Lutkowski K., Mechanizm kryzysów walutowych w świetle ostatnich zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH" nr 6, Warszawa 1999.
 12. Małecki W., Żuławska U., Równowaga budżetowa i dług publiczny a współczesne kryzysy walutowe, "Ekonomista" 2000 nr 2.
 13. OECD Economic Surveys 1995-1999, OECD, Paris 2000.
 14. Rosati D., Exchange Rate Policises During Transition From Plan to Market, "Economics of Transition" 1996, EBOiR vol. 4 nr 1.
 15. Sahay R., Vegh C., Inflation and Stabilization in Transition Economics: A Comparision with Market Economics. IMF, "Working Paper" 1995 nr 8.
 16. Sulmicki J., Kryzysy walutowe. Strefa euro. Wyzwania dla Polski, Zamość 2002.
 17. Williamson J., Exchnage Rate Rules, St. Martin's Press, New York 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu