BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoga Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał własny w procesie finansowania działalności małego i średniego przedsiębiorstwa
Basic Capital in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 140-150, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Ownership capital, Financing enterprises, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa określane mianem małych i średnich stanowią około 99% wszystkich przedsiębiorstw w większości rozwiniętych krajów świata. Odgrywają one ważną rolę w gospodarce, zatrudniając ponad połowę wszystkich pracujących i mając niemały udział w tworzeniu PKB. W Polsce warunki do dynamicznego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw powstały dopiero w końcu lat osiemdziesiątych w momencie uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej, umożliwiającej sektorowi prywatnemu prowadzenie działalności gospodarczej na równi z sektorem publicznym. Stąd też w ostatniej dekadzie można było zaobserwować wysoką dynamikę tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. (fragment tekstu)

It is known that on average small and medium-sized enterprises constitute 99,9 of the total number of businesses and their manpower represents 75 of all employees. Enterprises of this size traditionally face undercapitalisation. The undercapitalisation determines their credit worth and their ability to obtain banking and non-banking forms of financing. This article presents main problems and difficulties that this sector meets with limited possibilities of building own basic capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000 nr 7.
 2. Cebrowska Т., Weber J., Kufel M., Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Park, Warszawa 1993.
 3. Gruhler W., Wirtschaftsfactor Mittelstand, Köln 1984, [w:] T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 4. Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2001.
 5. Łuczka Т., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 6. Łuczka Т., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 7. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2000.
 8. Mielczarek P., Przedsiębiorcy o szansach i zagrożeniach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 9. Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitałów przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000.
 10. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2000.
 11. Skowroński S., Kapitał dla małej firmy, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne 1NF0R, Warszawa 1998.
 12. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2000.
 13. Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU nr 101, poz. 1178.
 14. Ustawa z 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, DzU 1988 nr 41, poz. 324 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu