BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoński Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ustalenie struktury finansowania przedsiębiorstwa na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych oraz skorygowanej wartości netto
The Estimation of Capital Structure Based on DCF and APV Models
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 174-183, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Metoda skorygowanej wartości obecnej (APV), Wycena majątku
Discounted cash flow (DCF), Adjusted Present Value method (APV), Property valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyliczenie wartości przedsiębiorstwa na podstawie metody DCF wiąże się z restrykcyjnymi założeniami dotyczącymi struktury kapitału. Takich trudności nie nastręcza metoda APV, która pozwala obliczyć wartość przedsiębiorstwa przy dowolnym poziomie zadłużenia. Wyniki obliczeń tych dwóch metod można połączyć i na ich podstawie wyznaczyć strukturę kapitału przedsiębiorstwa w przyszłych okresach. Wyznaczenie struktury kapitału następuje w proponowanej w artykule metodzie iteracyjnej. Metoda ta pozwala na szybkie wyznaczenie optymalnej struktury kapitału na podstawie prognozowanych wielkości zadłużenia, kosztu zadłużenia oraz wolnych przepływów środków pieniężnych. Metoda APV nie jest pozbawiona wad. W proponowanym w artykule rozwiązaniu uwzględniany jest wyłącznie wpływ korzyści związanych z wykorzystaniem długu na zmianę kosztu kapitału i struktury kapitału. W miarę wzrostu zadłużenia wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. kosztów bankructwa i kosztów przedstawicielstwa. Wielkość tych kosztów powinna być uwzględniona w koszcie kapitału przedsiębiorstwa szczególnie w sytuacji znacznego finansowania się długiem. (fragment tekstu)

In the Discounted Cash Flow (DCF) method strict assumptions about capital structure are hold. Therefore, in some cases the usage of this method may lead to large errors in a firm's valuation. The Adjusted Present Value method (APV) estimates firm's value without any assumptions about capital structure and this method. In this article the capital structure estimation based on the iteration method is presented. The iteration method uses both DCF and APV methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 2. Copeland Т., Koller Т., Murnin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1994.
 3. Damodaran A., Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley and Sons, Inc., 2002.
 4. Davis R., Wachowicz J., The Adjusted Present Value: The Combined Impact of Growth and Tax Shields of Debt on the Cost of Capital and Systematic Risk, University of Tennessee Worksop Series, 1999.
 5. Jajuga Т., Słoński Т., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, AE, Wrocław 1998.
 6. Miles J., Ezzel R., The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets, and Project Life: Clarification, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" September 1980.
 7. Modigliani F., Miller M., Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction, "American Economic Review" June 1963.
 8. Myers S. C., Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Implications for Capital Budgeting, "Journal of Finance" March 1974.
 9. Pluta W., Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 2000.
 10. Shrieves R.E., Wachowicz Jr., J.M.: FCF, EVA™, NPV: A Reconciliation of Variations of Discounted-Cash-Flow (DCF) Valuation, University of Tennessee, http://web.utk.edu/articles, 2000.
 11. Słoński Т., Wprowadzenie stopy wzrostu przepływów środków pieniężnych w obliczeniach kosztu kapitału przedsięwzięcia inwestycyjnego, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 974, AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu