BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2018
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2018, nr 118, 53 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Oszczędności, Zadłużenie
Agriculture, Savings, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W I kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt do -3,1 pkt, i znajduje się poniżej linii trendu. Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt do -10,4 pkt. Nieznacznie pogorszyły się również nastroje rolników - wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, spadła o 0,4 pkt, z poziomu +11,9 do +11,5. Choć wartości zarówno wskaźnika IRGAGR jak i jego składników są wciąż wyższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 2,2, 1,3 i 4,2 pkt, to pierwszy kwartał 2018 r. jest drugim z rzędu, w których obniżyły się zarówno wartości trzech wymienionych wskaźników, jak i roczne ich przyrosty. Pogorszenie się koniunktury rolnej ma więc charakter sezonowy, trudno jednak nie zauważyć, że obserwowana w latach 2016-2017 tendencja wzrostowa, która wyniosła wskaźniki koniunktury na rekordowo wysokie poziomy, zakończyła się.(fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2018 situation in the Polish agriculture deteriorated. The agricultural confidence indicator (IRGAGR) declined by 7.6 pts to -3.1 pts, and is down from trend now. To a large extent, the decrease was effected by a fall in the smoothed money income indicator, one of the components of IRGAGR. It dropped by 11.2 pts to -10.4 pts. The confidence indicator, the second component of IRGAGR which represents farmers' sentiments, decreased only slightly (by 0.4 pts to +11.5 pts). Although the composite indicator and its components are still higher than one year earlier by, respectively: 2.2, 1.3 and 4.2 pts, the 1st quarter of 2018 was the second in the row to feature a downshift in annual change of the indicators. Hence, the worsening of agricultural situation is of seasonal nature but it is hardly not to notice that the growing tendency, which has developed over the last two years and driven the indicators to record highs, has ultimately ceased.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3741
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu