BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowski Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
O potrzebie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
The Neccesity of Operational Risk Management in Financial Institutions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 198-215, rys., zał., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Zarządzanie ryzykiem
Operational risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca, prezentując podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, zwraca szczególną uwagę na konieczność zintegrowanego zarządzania OPRISK przez podmioty z sektora finansowego. Jest to spowodowane procesami, które nasiliły się w ostatnich 10 latach: znacznym wzrostem operacyjnych czynników ryzyka w następstwie zwiększania skali działalności przez przedsiębiorstwa bankowe, wykorzystywaniem elektronicznych kanałów kontaktu z klientem, a także zagrożeń związanych z Internetem (wirusy, ataki DoS itd.) i ze strony międzynarodowego terroryzmu. W tym kontekście dziwne wydaje się, że głównym czynnikiem motywującym firmy z sektora do rozwijania koncepcji OPRISK są regulacje nadzoru międzynarodowego i krajowego, a nie rzeczywistość biznesowa. W tym świetle działania Komitetu Bazylejskiego włączające ryzyko operacyjne do minimalnych wymagań kapitałowych wydają się ze wszech miar słuszne. Widoczny jest jednak duży opór środowiska, szczególnie banków amerykańskich, a także azjatyckich1, które nie garną się do poprawy bezpieczeństwa sektora kosztem zmniejszenia własnej konkurencyjności. Efektem tego procesu jest przesunięcie wejścia w życie Nowej umowy kapitałowej z 2005 na rok 2006 i głosy o braku realności terminu przed rokiem 2010. Należy mieć nadzieję, że środowisko bankowe, akceptując włączenie ryzyka operacyjnego do NUK, będzie w stanie poświęcić część zysków na rzecz ograniczenia całkowitego poziomu ryzyka sektora finansowego. (fragment tekstu)

The approach of Enterprise-wide Risk Management in financial institutions requires dealing with operational risk, besides credit and market risk. The growing operational risk exposure is a result of an increased importance of internationally active banks and appearance of rare events. The surveys j show that operational risk is responsible for approximately 35% earning volatility of banks. That was the main reason that regulators decided to include operational risk in New Adequacy Framework. This working paper presents a review of the literature of operational risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational risk, BIS, czerwiec 2002.
 2. Brink G.J., Operational Risk. The New Challenge for Banks, Palgrave, New York 2002.
 3. Cruz M., Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York, 2002.
 4. ERISK Weekly Review, 16-22 August 2003. www.erisk.com.
 5. Giese G., Economic Capital vs. Regulatory Capital - a Market Benchmark, "RISK" 2003 vol. 16, no. 5.
 6. Harmatzis F., Risky Business, Operations Research Management Science, Institute for OR/MS, February 2003.
 7. King J., Operational Risk, John Wiley & Sons, New York 2001.
 8. Leander E., Exclusive Surrey Snows Reality Gap, Operational Risk, vol. 4, Issue 6, June 2003, Risk Waters Group.
 9. Lopez J.A., What Is Operational Risk, "FRBSF Economic Letter", 2002 no. 2, 25 January 2002.
 10. Netter J., Poulsen A., Operational Risk in Financial Service Providers and Proposed Basel Capital Accord: An Overview, University of Georgia, Athens 2003.
 11. Operational Risk, vol. 4, Issue 6, Risk Waters Group, June 2003.
 12. RISK, vol. 16, no 5, Risk Waters Group, May 2003.
 13. Risk Management Group, The Quantitative Impact Study for Operational RISK: Overview of Individual Loss Data and Lesson Learned, BIS, January 2002.
 14. www.rmahg.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu