BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Próg rentowności a strategiczny cel przedsiębiorstwa
Break-Even and a Corporate Strategic Objective
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 274-283, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Próg rentowności, Cele strategiczne, Cele przedsiębiorstwa
Break-even point (BEP), Strategic goals, Corporate objectives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rachunkowość zarządcza, jako podsystem systemu rachunkowości, ma za zadanie dostarczanie odpowiednich informacji jednostkom wewnętrznym w przedsiębiorstwie. Informacje te powinny być przetwarzane w taki sposób, aby mogły zapewnić podejmowanie decyzji zgodnych z interesem jego właścicieli. Rachunkowość zarządcza, w przeciwieństwie do rachunkowości finansowej, skoncentrowana jest na okresach przyszłych i nie jest uregulowana przepisami prawa. System ten może być modelowany indywidualnie, zależnie od potrzeb i specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. Klasyczne instrumentarium zawierające się w obszarze rachunkowości zarządczej dotyczy takich problemów, jak: kalkulacje cenowe, rozliczanie kosztów pośrednich, decyzje wynikające z analizy kosztów (np. produkować czy kupować) czy wreszcie analiza progu rentowności. Pojawia się jednak pytanie, czy wyniki tych analiz i podejmowane na ich podstawie decyzje są zgodne z naczelnym celem działalności przedsiębiorstwa, czyli kreowaniem wartości dodanej dla akcjonariuszy? Innymi słowy, czy ustalona na odpowiednim poziomie cena, czy też odpowiednio wyliczony próg rentowności sprzyja generowaniu wartości dodatkowej? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, należy rozważyć narzędzia rachunkowości zarządczej na tle metodologii zarządzania wartością. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona taka analiza na przykładzie progu rentowności. (fragment tekstu)

Management accounting refers to the provision of appropriate information for decision making, planning and control within the organization. Traditional techniques involve cost-volume-profit analysis, measuring cost and revenues for decision making and pricing decisions. These instruments very often fail to capture the importance of shareholder value. The paper discusses strategic management accounting and in particular focuses on break-even analysis which needs to be linked with value analysis. Break-even analysis is the core technique for understanding the point at which the business is making an accounting profit. However, one must remember that businesses "breaking-even" are falling short of achieving a rate of return greater than the cost of capital. So, it is possible that a break-even business (like in the example) is still destroying shareholder value. Therefore, the article presents how to figure out the number of products that must be produced and sold in order to satisfy shareholders. In other words we are interested in establishing such quantity of goods that allows achieving the profit equal to the expected profit. Any quantity of goods produced and sold below this point results in the destruction of shareholder value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C., Management and Cost Accounting, Thomson Learning, London 2000.
  2. Grundy T., Exploring Strategic Financial Management, Prentice Hall Europe, 1998.
  3. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu