BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocka Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lewandowski Roman (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Key Competences of a Health Care Manager
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2017, vol. 9, nr 4, s. 165-184, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Menedżer służby zdrowia, Kompetencje
Health care, Healthcare manager, Competences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M53
summ.
The paper was supported by funding from National Science Centre, Poland (grant number: 2015/17/B/HS4/02747).
Abstrakt
Objective: The aim of the research was to construct a theoretical model of competences of managers employed in health care institutions in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship.
Methodology: The theoretical list of competences was based on the literature of the subject and the results developed during the workshop session with postgraduate students in the scope of management of healthcare entities. All respondents (266 persons) were health care workers and held managerial positions at various levels of organizations.
Findings: On the basis of the obtained results it can be stated that in the key competency model of the efficient manager dominates professional competence in the field of organization and management. These competences were also diagnosed with the greatest deficiencies that hinder effective work.
Value Added: Results of the research enable the introduction of appropriate curricular content into the educational model of potential healthcare managers, hence improving management quality of medical organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Bellini E., Ottaviano G.I.P., Pinelli D., & Prarolo G. (2013). Cultural Diversity and Economic Performance: Evidence from European Regions. In: R. Crescenzi, M. Percoco (eds), Geography, Institutions and Regional Economic Performance. Advances in Spatial Science (The Regional Science Series). Berlin, Heidelberg: Springer.
 3. Burak A.M., Mućka J., Ferenc A., & Tlappa J. (2016). Specyfika zachowań przywódczych kadry kierowniczej współczesnej ochrony zdrowia. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Tom 5, Nr 1, ss. 53-65.
 4. Calhoun J.G., Arbor A., Sinioris M.E., Wainio J.A., Peter W., Butler P.W., Griffith J.R., & Warden G.L. (2008). Development of an Interprofessional Competency Model for Healthcare Leadership. The National Center for Healthcare Leadership. Journal of Healthcare Management, No 53 (6) November/December, p. 378 [online], http://cahme.net/files/healthsector/CalhounDevelopmentofInterprofessionalCompetency.pdf, access 10.10. 2017.
 5. Czapla T. (2005). Ukierunkowanie globalne relacji organizacji z otoczeniem In: W. Błaszczyk (ed.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 6. Edwards N., Marshall M., McLellan A., & Abbasi K. (2003). Doctors and managers: a problem without a solution?. BMJ, vol. 326, pp. 609-610 [online], http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC1125518/pdf/609.pdf, access: 12.11.2017.
 7. Furtak M., Książek P., Rzemek C., & Zdrojkowski J. (2010). Kształcenie menedżerów jako kluczowy czynnik efektywnego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne, Nr 3 (120), pp. 213-217.
 8. Jakubek E., Głowacka D., & Matecka M. (2012). Komunikacja jako element kompetencji zawodowych pracowników służby zdrowia. In R. Lewandowski, M. Kautsch (ed.), Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Vol. XIII, Issue 5, pp. 167-182.
 9. Jankowiak R. (2011). Kompetencje zarządzającego niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. In: R. Lewandowski, R. Walkowiak (ed.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Problemy wybrane. Olsztyńska. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, pp. 123-135.
 10. Kautsch, M. (2015). Charakterystyka zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. In: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 88-106.
 11. Kostecka A. (ed.) (2016). Nowoczesny menedżer ochrony zdrowia. 18 kluczowych kompetencji. Warszawa: Wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA.
 12. Leotsakos A., Petsanis K., Zhao H., Moss R., Monina N. (2014). Leadership Competencies Framework on Patient Safety and Quality of Care (DRAFT). World Health Organization, Geneva, Switzerland, pp. 2-3 [online], http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/health-service-delivery-for-leaders.pdf, access: 4.10.2017.
 13. Lewandowski R.A. (2011). Wpływ cech socjodemograficznych na poziom zaufania w ochronie zdrowia In: R. Walkowiak, R. Lewandowski (ed.). Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i zasoby ludzkie (119-134). Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego.
 14. Littwin K.I. (2013). Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu szpitalem In: R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (ed.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XIV, Issue 10, pp. 205-214.
 15. Matecka M., Sielska J., & Dąbrowska E. (2015). Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Nr 41, T. 2, pp. 293-304.
 16. Ramirez B., West D.J. Jr., Aaronson W.E., & Ramirez Ch.L. Global Health Management Competencies: A Framework For Effective Management Training. The Healthcare Leadership Alliance and the American College of Healthcare Executives 2017 [online] http://vz.truni.sk/fileadmin/Dokumenty/konferencie/2016/Kolokvium_2016/Bernardo_Ramirez_colloquium.pdf, access 14.11.2017.
 17. Rosińska R. (2013). Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XIV, Issue 4, pp. 9-20.
 18. Swayne L.E., Duncan W.J., Ginter P.M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Test kompetencji kierowniczych kadry polskich szpitali (2015). Akademia ochrony zdrowia - Edumetriq, Sopot, www.edumetriq.pl, access 10.05.2017.
 20. Walkowiak R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność. Toruń: Dom Organizatora - TNOiK.
 21. Watson T.J. (2001). W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Yen-Ju Lin, Pei-ShanChiang Yu-Wen, Liao Sheng-JoWang, Ai-Tzu Li (2011). Constructing Executive-level Health Manager's Competency Model-A Case Study of the Health Examination Center at a Teaching Hospital in Central Taiwan. 2nd International Conference on Education and Management Technology. IPEDR, vol. 13, pp. 89-90, IACSIT Press, Singapore; http://www.ipedr.com/vol13/17-T00028.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/joim-2017-0026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu