BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jarco Piotr (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Educational Leaders and Their Qualities from the Followers' Perspective
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2017, vol. 9, nr 4, s. 77-96, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Osobowość lidera, Nauczanie
Leadership, Leader's personality, Teaching
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I210
summ.
Abstrakt
Objective: The article deals with the question of educational leadership and the understanding of that notion. That problem is relevant in the discussions on contemporary education, which is demonstrated by numerous publications concerning such areas as pedagogy, sociology of education or management. The attributes ascribed to an educational leader (personality traits, attitudes, values, etc.) are varied and arise from different experience of the authors and the applied research perspectives. The article presents the results of studies describing the characteristics of an ideal educational leader.
Methodology: The aim of the presented studies was to attempt to identify the set of traits ascribed to a contemporary educational leader and determine to what extent the respondents identify those traits as the ones they themselves possess. The studies have been based on the opinions and experience of the participants in the education system in Poland - graduates of senior secondary schools (2017). As the analysis of relevant literature on the subject does not allow one to present a uniform set of qualities of an ideal educational leader, the authors of the presented studies have selected 34 traits that are most frequently mentioned in scientific papers. Subsequently, during the first stage of the studies, a group of 22 experts was asked to select 17 descriptive categories (half of the presented set) that, in their view, most accurately describe an ideal educational leader. Afterwards, a sample of 108 respondents (graduates) was provided with a survey questionnaire where, using a five-point Likert scale, the participants evaluated the occurrence of a given trait/ quality in the following contexts: A pedagogue - an ideal leader; A pedagogue - a leader from the past; Self-assessment with respect to a degree of possession of the listed qualities. The studies were conducted in Google Forms technology with the randomisation of all the studied qualities of a leader for each of the questions and each of the respondents. The constructed non-random purposive sample consisted of the graduates of general education, technical and vocational senior secondary schools from cities with population exceeding 500,000 inhabitants. Men constituted 27.8% of the sample.
Findings: According to the respondents, the key traits in this case (a pedagogue - an ideal leader) included the ability to motivate others, psychological and pedagogical sensitivity and being a moral authority. The results relating to the educational leader from the past show a slightly different order of the key qualities resulting from the respondents' own experience. The first place was taken by high intellectual capabilities. It was followed by the ability to motivate others and being a moral authority. When conducting self-assessment with respect to the listed leadership qualities, the participants indicated that the qualities they possessed to the greatest degree included psychological and pedagogical sensitivity, the ability to interpret other people's expectations and the ability to plan the necessary changes. The achieved results also show that the averaged ( ) self-assessment regarding the degree of possession of all the leadership qualities in comparison to the qualities ascribed to an ideal leader is lower by 21.97%. At the stage of designing the studies, it may have been expected that more significant differences would be revealed between the imagined ideal type of a leader and the self-assessment of the graduates with respect to leadership predisposition/qualities.
Value Added: In summary, the applied quantitative method of measurement allows one to confirm the accuracy of the set of leadership qualities determined on the basis of the relevant literaturę on the subject. According to the opinions of the graduates taking part in the study (former participants of leadership relationships), it correctly describes an educational leader. That knowledge may have practical application, especially in the conscious building of leadership in the educational environment. This is because it may be assumed that the stronger the correspondence of the set of qualities of an educational leader with the expectations of the followers, the better the Chance for the creation of an effective leadership relationship.
Recommendations: The perspective of the "followers" who have their own individual experience with respect to relationships with "educational leaders" seems to be worth exploring further. The analysis of available publications on the subject in question gives grounds for posing a question to what extent the postulated image of the educational leader has any empirical foundations and to what degree it is rather a speculation or intuition of numerous authors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrotec (2014). Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, RAPORT KOŃCOWY, Warszawa.
 2. Antczak Z. (2014). W stronę koncepcji kapitału ludzkiego. In: Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Z. Antczak, S. Stanisława (ed.), Warszawa: Difin.
 3. Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. (ed.) J. Górniak, PARP, Warszawa.
 4. Chełpa S. (2016). Kierowanie ludźmi i przywództwo. In: Zarządzanie Zasobami ludzkimi, ed. T. Listwan, Warszawa: Wyd. C. H. Beck.
 5. Chrabąszcz N. (2014). Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolność - odpowiedzialność - skuteczność. In: Edukacja jako odpowiedz. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, red. G. Mazurkiewicz, Warszawa-Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Covey S.R. (2007). 7 nawyków skutecznego działania. translated I. Majewska-Opiełka. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 7. Covey S.R. (2011). Zasady skutecznego przywództwa. tłum. K. Pawłowski. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 8. Developing Schools for Democracy in Europe (1995). ed. J. Sayer, Oxford Studies in Comparative Education, vol. 5.
 9. Dorczok R. (2014). Rozwój jako centralna wartość w profesjonalnym systemie normatywnym nauczyciela - sposoby rozumienia i ich praktyczne konsekwencje. In: Edukacja jako odpowiedz. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, ed. G. Mazurkiewicz. Warszawa-Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Mazurkiewicz G. (2011). Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Mazurkiewicz G. (2015). Przywództwo edukacyjne, Zaproszenie do dialogu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydanie I.
 12. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002). Naturalne przywództwo. Wrocław-Warszawa: Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe.
 13. GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html, access: 17.12.2016.
 14. Hall R.J., Workman J.W., & Marchioro C.A. (1998). Sex, Task and Behaioural Flexibility Effects and Leadership Perceptions. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 74.
 15. Haromszeki Ł., & Jarco P. (2012). Create a proactive attitude by using ICT among local leaders in developing countries In: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, ISBN: 978-83-87708-93-1, Wroclaw, pp. 194-213.
 16. Haromszeki Ł. Jarco P. (2014). Expected features and the behavior of talented leaders in the three sectors of the Polish economy in context with other Central-Eastern European Countries. Journal of Intercultural Management, red. Ł. Sułkowski, Vol. 6, No. 4, December.
 17. Haromszeki Ł. (2010). Przywództwo w czasie kryzysu. In: T. Listwan (ed.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Hatch T. (1999). Przyjaciele, dyplomaci i przywódcy w przedszkolu: inteligencja interpersonalna w zabawie In: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, P. Salovey, D.J. Sluyter (ed.), translated M. Karpiński, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 19. Hay Group, (2014). Best Companies for Leadership [online], http://www.haygroup.com/bestcompaniesforleadership/research-and-findings/about-the-research.aspx, access: 25.03.2014.
 20. Hogan R., Curphy G.L., & Hogan J. (1994). What we Know about Leadership: Effectiveness and Personality. American Psychologist, Vol. 49.
 21. Jung C.G. (1981). Archetypy i symbole. translated J. Prokopiuk, Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 22. Kobyłecka E. (2009). Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 23. Kawka T. (2012). Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji. In: Sukces w zarządzaniu kadrami, T1 Problemy zarządczo-ekonomiczne, ed. T. Listwan, M. Stor. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 24. Kets de Vries M. (2008). Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 25. Kocór M. (2015). Potrzeby zatrudnieniowe polskich pracodawców. Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa, 28 April.
 26. Kouzes J.M., & Posner B.Z. (2010). Przywództwo i jego wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 27. Koźmiński A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa.
 28. Kożusznik B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Kożusznik B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa.
 30. Levinson H. (2007). Psychologia przywództwa, Gliwice: Wyd. Helion.
 31. Lord R.S., Foti R.J., & DeVader C.L. (1984). A Test of Leadership Categorization Theory: Internal Structure, Information Processing and Leadership Perceptions. Organizational Behavior and Human Performance, Vol. 34.
 32. Lord R.G. (1977). Functional Leadership Behavior: Measurement and Relation to Social Power and Leadership Perceptions. Administrative Science Quarterly, Vol. 22.
 33. Lorek K. (2011). Nauczyciel (zdolny) w przestrzeni współczesnej edukacji, Materiał pomocniczy dla studentów specjalizacji i specjalności nauczycielskich. Kalisz: Wyd. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.
 34. Mayer J.D., & Salovey P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? In: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, P. Salovey, D.J. Sluyter (ed.), translated M. Karpiński, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 35. Offenmann L.R., Kennedy J.K., & Wirtz P.W. (1994). Implicit Leadership Theories: Content, Structure and Generalizability. Leadership Quarterly, No. 5.
 36. Prentice W.C.H. (1961). Understanding Leadership, Harvard Business Review.
 37. Sikorski C. (2006). Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 38. Suchodolski A. (2012). Czynniki wpływające na wytyczanie kierunków rozwoju pracowników w organizacji, IN: Sukces w zarządzaniu kadrami, T1 Problemy zarządczo-ekonomiczne, ed. T. Listwan, M. Stor, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 39. Śmiałek J. (2010). W stronę przywództwa w edukacji jutra. In Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, K. Denek et al. (ed.), Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 40. Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 41. Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa 2009.
 42. Zaccaro S.J., Foti R.J., Kenny D.A. (1991). Self-Monitoring and Trait-Based Variance in Leadership: an Investigation of Leader Flexibility Across Multiple Group Situations. Journal of Applied Psychology, Vol. 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/joim-2017-0022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu