BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilczak Wasyl (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Borodin Aleksandr (Plekhanov Russian University of Economics), Bilczak Michał (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Streltsova Elena (Platov South-Russian State Polytechnic University)
Tytuł
Influence of Integration Processes on Modern Forms of a Clustering of Economy
Wpływ procesów integracyjnych na nowoczesne formy klasteryzacji gospodarki
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (4), s. 357-370, bibliogr. s. 369-370
Słowa kluczowe
Klastry, Marketing terytorialny, Konkurencyjność międzynarodowa, Inwestycje, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ekonomia
Business cluster, Territorial marketing, International competitiveness, Investment, Public-Private Partnerships (PPP), Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy przeprowadzili analizę teoretycznych aspektów gospodarki w warunkach istniejących, współczesnych procesów integracji. Autorzy scharakteryzowali koncepcje integracji w kontekście teorii różnych szkół. Badania skoncentrowano na rozwoju procesów integracyjnych, które w znacznym stopniu odnoszą się do elementów ekonomicznego mechanizmu światowego. W artykule ukazano cechy i zalety klastrów w kontekście wzmocnienia integracji regionalnej. Przedstawiono i omówiono czynniki gospodarki w aspekcie regionalnym, które przyczyniają się do wzrostu efektywności klastrów i terytorium jako całości w skali mikro i makro. Określono również oraz uzasadniono elementy strategii rozwoju klastra. (abstrakt oryginalny)

In this article the authors analyze the theoretical aspects of the economy under the conditions of modern processes of integration. The authors describe the existing schools and concepts of integration. Modern studies focus on the evolution of integration processes, which has largely affected the key elements of the world economic mechanism. There are features and advantages of clusters in the context of strengthening regional integration. The factors of the regional economy, which contribute to the increased efficiency of clusters and the territory as a whole at the micro and macro levels, are determined. Also, components of the strategy of cluster development are grounded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allais M. 1972. La liberalisation des relationes economiques internationals. Gautheir-Villars, Paris.
  2. Balassa W. 1962. The theory of Economic Integration. Lloyds Bank Review.
  3. Bilchak V.S., Borodin A.I. 2009. Formation of sustainable development of the enterprise of the region: mechanisms, methods, management (ekologo-economic aspect). Publishing house of I. Kant RGU, Kaliningrad.
  4. Bilczak W., Gornowicz M. 2015. The development of cross-border integration: regional aspects. Publishing house of UWM, Olsztyn.
  5. Bilchak M.V. 2012. Integracija v prigranichnom regione. Publishing house of I. Kant BFU, Kaliningrad.
  6. Cassel G. 1934. From Protectionism through Planned Economy to Dictatorship. International Conciliation, 16, New York.
  7. Kramer H.R. 1969. Formen und Methoden der internationalen wirtschaftlichen Integration. Versuch einer Systernatik. Tubingen.
  8. Meyer K. 1966. Zur Theorie der wirtschaftlichen Integration. Kyklos, 4.
  9. Ropke W. 1971. A Human Economy. The Social Framework of the Free Market, Indianapolis.
  10. Welford R. 1995. Environmental Strategy and Sustainable Development. The corporate challenge for 21st century. London, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu